close button

З якими проблемами стикаються компанії при відсутності системи бюджетування

1 Відсутність єдиної методології бюджетування для всіх підрозділів компанії
5 Відсутність делегування фінансової відповідальності по ЦФО
2 Складність зіставлення план / факт (планових і фактичних показників) в різних аналітиків, облікових системах
6 Трудомісткий і тривалий процес складання бюджетів в Excel, велика залежність від людського фактора
3 Складний і тривалий процес складання і коригування консолідованих бюджетів (Cash Flow, Balance, PL, Capex)
7 Відсутність бюджетного контролю по ЦФО, статтями бюджету і іншим аналітикам
4 Відсутність єдиної методології бюджетування для всіх підрозділів компанії

Як створити ефективну систему бюджетування?

Розробити індивідуальну методологію бюджетування для вашої компанії

Фінансову структуру делегування відповідальності

Бізнес процес бюджетування

Сценарії Горизонти і Нормативи планування

Автоматизувати гнучкий процес бюджетування

Обов'язкова інтеграцією з обліковою системою з можливістю отримання План-Факту в єдиних аналітичних розрізах і Формах звітів PNL, Balance, СF і інших функціональних бюджетах

Створення Центру Компетенції з розвитку системи бюджетування.

Запуск і Навчання всіх Керівників ЦФО управляти в своїй діяльності через план-фактні відхилення з можливістю проведення факторного аналізу.

Запросити демонстрацію

Відеовідгуки наших клієнтів

play-buttons
Фінансовий директор "Лемтранс"
play-buttons
Фінансовий директор "Донбассэнерго"

"ABM Finance"

Система управления предприятия для решения бизнес-задач любой сложности. Комплексный подход обеспечивает единообразие всех информационных потоков, гибкость настраивания бизнес-процессов, простоту внедрения изменений, унифицированность управленческой отчетности, управление предприятием в режиме реального времени. Все информационные и автоматизированные системы предприятия начинают работать как единое целое. Система IT-Enterprise полностью соответствует современным стандартам управления бизнесом MRPII, MES, APS и ERP.

Запросити демонстрацію
consolidator icon

Яких ефектів досягли сотні наших клієнтів

Скорочення витрат компанії
Скорочення витрат компанії на 3-5% за рахунок систематизації та контролю
Скорочення витрат компанії
Підвищення рівня фінансової відповідальності і делегування повноважень по ЦФО
Скорочення витрат компанії
План / факт в єдиній системі в єдиних аналітичних розрізах
Скорочення витрат компанії
Автоматизована система консолідації і контролю бюджетів (Cash Flow, Balance, PL, Capex і інші)
Скорочення витрат компанії
Скорочення часу помилок при складанні бюджетів, мінімізація людського фактора
Скорочення витрат компанії
Прозора і своєчасна звітність план / факт для керівництва та інвесторів

Відгуки наших клієнтів

ТОВ «Донбас Арена»

ТОВ «Донбас Арена»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі
«МРІЯ Агрохолдинг»

«МРІЯ Агрохолдинг»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі
ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ»

ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі
Група компаній «АВЕК»

Група компаній «АВЕК»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі
Група компаній «United Media Holding»

Група компаній «United Media Holding»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі
ЗАТ «Просто-Страхування»

ЗАТ «Просто-Страхування»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі
ТОВ «СушиЯ»

ТОВ «СушиЯ»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі
Група компаній «ТЕКТ»

Група компаній «ТЕКТ»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі
КП «Київський метрополітен»

КП «Київський метрополітен»

Постановка і автоматизація бюджетного планування, управлінського факту і KPI-показників, процесу узгодження платежів

Читати далі

Бюджетування

Полная картина будещего

Для получения полной картины бизнеса компания должна иметь все итоговые бюджеты, данные в которых можно детализировать до первичных документов и сделок.

Элементарные показатели можно без труда планировать в электронных таблицах MS Excel. Однако получить комплексную картину финансового состояния предприятия и избежать путаницы в множественных таблицах и связях между ними, часто является проблематичным. Внешняя простота системы позволяет вести планирование и учет с грубыми ошибками.

С целью избежать ошибок при ведении бюджетного планирования и учета используется проверочный баланс. Для этого в системе должен соблюдаться метод двойной записи. В электронных таблицах Excel такой возможности нет. «ABM Finance» позволяет составлять различные модели функциональных и операционных бюджетов на уровне отдельной компании либо, холдинга в целом. Система позволяет учитывать сложные взаимосвязи между бюджетами, автоматизировать внутренние трансферты между структурными подразделениями. В продукте можно сформировать полную систему операционных и функциональных бюджетов. а также получить итоговые плановые отчеты:
  • отчет о прибылях и убытках (P&L),
  • отчет о финансовой позиции (Balance),
  • отчет о движении денежных средств (CashFlow),
  • отчет о собственном капитале,
  • другие отчеты о деятельности компании для руководства, акционеров и инвесторов.

Автоматизация консолидации и расчетов планов

Большинство операций, которые до внедрения системы выполнялись вручную и требовали встречных проверок, после внедрения выполняются автоматически и не требуют дополнительных проверок. К примеру, это касается бюджетирования налогов.

В процессе бюджетирования сотрудники могут в онлайн режиме видеть финансовый результат по своему подразделению, бизнес-направлению, компании в целом.

Бюджетирование: прогнозы и индексы в системе планирования

Основой для бюджетирования могут быть, как внешние целевые показатели компании, так и прогнозные данные, которые рассчитываются в системе на основе накопления информации (статистика). Некоторые данные для бюджетирования могут основываться на сложных экономических расчетах или индексах. Для этого в «ABM Finance» предусмотрена возможность автоматически загружать индексы, либо вносить их вручную. В «ABM Finance» компания ведет единую общую информационную базу первичных данных, которая является основой для процессов бюджетирования и получения отчетности. Система позволяет из получаемых итоговых отчетов расшифровать любой показатель до исходного документа или операции, сформировавших данный показатель.

Управление доходами и расходами

Бюджетирование часто понимается компаниями, как обычный ввод плановых цифр для того, чтобы в будущем контролировать лимиты расходов.

Как получить максимальный результат?

Встречаются ситуации, когда процесс составления планов на следующий год начинается в середине года текущего, при этом объем операций по планированию сопоставим с учетом самих совершенных операций. По факту же целью всей этой работы является исключительно внесение информации для контроля будущих расходов.

Но, бюджет должен быть в первую очередь инструментом максимизации финансового результата. Бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет сделать бюджет целеориентированным. Следуя данной методологии, конечный результат по факторной модели раскладывается на опережающие показатели, которые называются драйверами. Управление драйверами осуществляется на уровне ежедневных действий сотрудников. Драйверы планируются в натуральных показателях..

Бюджетирование от элементарных, натуральных показателей

Таким образом, бюджетирование в «ABM Finance» ведется, не только на уровне сводных цифр в денежном выражении, но и на уровне выполнения KPI текущей деятельности.

Это важно, т.к. такая система планирования более понятна рядовому персоналу, и позволяет вовлечь всех участников в процесс бюджетирования. Введенные в систему плановые нормативы, расценки, тарифы, коэффициенты автоматически рассчитаются в финансовые бюджеты. Руководитель имеет прозрачную картину, на какой драйвер (фактор) следует влиять и контролировать, чтобы получить запланированный результат. Если в оперативном режиме запланированные показатели не выполняются, то и итоговый финансовый показатель не стоит ожидать.

Бюджетирование по разным сценариям

Бюджетирование часто понимается компаниями, как обычный ввод плановых цифр для того, чтобы в будущем контролировать лимиты расходов.

Как получить максимальный результат?

Встречаются ситуации, когда процесс составления планов на следующий год начинается в середине года текущего, при этом объем операций по планированию сопоставим с учетом самих совершенных операций. По факту же целью всей этой работы является исключительно внесение информации для контроля будущих расходов.

Но, бюджет должен быть в первую очередь инструментом максимизации финансового результата. Бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет сделать бюджет целеориентированным. Следуя данной методологии, конечный результат по факторной модели раскладывается на опережающие показатели, которые называются драйверами. Управление драйверами осуществляется на уровне ежедневных действий сотрудников. Драйверы планируются в натуральных показателях..

Бюджетирование от элементарных, натуральных показателей

Таким образом, бюджетирование в «ABM Finance» ведется, не только на уровне сводных цифр в денежном выражении, но и на уровне выполнения KPI текущей деятельности.

Это важно, т.к. такая система планирования более понятна рядовому персоналу, и позволяет вовлечь всех участников в процесс бюджетирования. Введенные в систему плановые нормативы, расценки, тарифы, коэффициенты автоматически рассчитаются в финансовые бюджеты. Руководитель имеет прозрачную картину, на какой драйвер (фактор) следует влиять и контролировать, чтобы получить запланированный результат. Если в оперативном режиме запланированные показатели не выполняются, то и итоговый финансовый показатель не стоит ожидать.

Автоматизация налогового планирования

Налоговое планирование является особо актуальной задачей для групп компаний и холдингов. Для моделирования налоговых выплат при различных схемах налогообложения и отпускных ценах, в системе настраиваются ключевые потоки по хозяйственной и финансовой деятельности между юридическими лицами.

«ABM Finance» дает возможность планировать бюджеты и контролировать их выполнение через опережающие показатели.

Бюджетирование по разным сценариям

Для оценки развития компании при различных вариантах развития событий (влияния внешних и внутренних факторах) используется инструмент многосценарного планирования. Имея разные варианты планов, компания в оперативном режиме, может выбирать наиболее оптимальный сценарий для конкретной ситуации.

Многосценарное планирование

«ABM Finance» дает возможность вести несколько вариантов бюджетов, сравнивать их между собой или с отчетными данными за ранние периоды. Варианты плана могут отличаться между собой: разной методологией планирования (например, по национальным стандартам или по МСФО), различными условиями внутри компании (например, оборот будет такой или другой), либо разными прогнозами развития ситуации на рынке (прогнозы курсов валют, квоты и др.).

Бюджетирование по скользящему сценарию

Для оперативного планирования ресурсов, например для платежного календаря, в продукте предусмотрена возможность скользящего планирования: когда до конкретной даты берутся данные по одному сценарию (например, факту), а далее берутся данные по другому сценарию (например, плану). Этот инструмент наиболее эффективно применяется при автоматизации платежного календаря.

Так же в системе есть возможность проводить анализ «что если». Данный инструмент дает возможность рассчитать, как повлияют какие-либо изменения на конечный результат.
Читати далі

Замовте демонстрацію системи управління фінансами

Давайте разом робити Ваш бізнес набагато вигідніше!