close button

Житлово-комунальне господарство та енергетика

Стан галузі

Компанії сфери енергетики та ЖКГ з кожним роком модернізуються і розвиваються. Модернізація проводиться на всіх підприємствах: генеруючі компанії, збутові, розподільні компанії, тепло-, газо- і електромережі, підприємства водоканалів, обслуговуючі фірми, керуючі компанії в сфері ЖКГ, експлуатації та обслуговування нерухомості.

Галузь приваблює великі обсяги інвестицій для підвищення фондовіддачі та обсягу виручки. При цьому необхідно підтримувати кероване зростання підприємства і налагоджувати діяльність з високою рентабельністю.

Перед природними монополіями стоять завдання налагодження внутрішніх бізнес-процесів і документів для створення програми закупівель, проведення тендерів та відбору постачальників. Важливо контролювати виконання довгострокових договорів і запобігання ризиків.

Значні інвестиції потребують чіткого управління протягом всього життєвого циклу. Крім того, тарифоутворення є важливим завданням для таких підприємств: необхідно спланувати і захистити інвестиційні плани і тарифи.

Безліч покупців і постачальників обумовлює необхідність злагодженої роботи за договірною діяльністю, в т.ч. організацію і проведення тендерних процедур.

При цьому робота повинна бути ефективною, давати позитивний результат і чистий прибуток, а не бути діяльністю заради діяльності.

Що ви отримаєте в результаті?

 • Інструмент управління економічністю і результативністю діяльності компанії, тобто інструмент підвищення ефективності.
 • Зрозуміла звітність за показниками ефективності співробітників, підрозділів, бізнес-одиниць, проектів, компаній і холдингів.
 • Описана в конкретних показниках стратегія компанії, донесена до всіх співробітників.
 • Система оплати праці, побудована з урахуванням всіх взаємозв'язків у компанії, і ґрунтуючись на деталізованих ключових показниках ефективності, доведених до відома всіх співробітників компанії.
 • Економічно обґрунтована система винагород: дохід співробітника прямо пропорційний його внеску в загальний результат компанії. Економічна модель системи оплати, що включає розроблені ставки, формули для розрахунку премій, що погоджує результати діяльності з витратами на фонд оплати праці.
 • Коректна оперативна управлінська звітність за плановими та фактичними фінансовим і нефінансовим показниками.
 • Бізнес-процеси, що структурують роботу співробітників і сприяють досягненню встановлених цілей.

Пряма мова клієнта

Каже А. В. Іноземцев, начальник департаменту економічного планування і бюджетування ВАТ «ФСК ЄЕС» (організація з управління єдиною національною (загальноросійською) електричною мережею): «Удосконалюючи свою систему управління за допомогою фахівців "ABM Finance", ФСК не тільки досягла локальних, цікавих лише для окремої компанії результатів, а й отримала досвід, який був би корисний багатьом російським організаціям».

Дізнайтеся докладніше про те, як «ABM Finance» вирішує завдання управління для підприємств, зайнятих у сфері житлово-комунального господарства та енергетики

Встановлення тарифів та їх обґрунтування

Процес затвердження бюджету Процес затвердження бюджету
Хід процесу бюджетного планування Хід процесу бюджетного планування

Автоматизація бюджетів та формування тарифів

Для того, щоб обґрунтувати та захистити тарифи в регулюючих органах, підприємства сфери енергетики (постачальники, енергозбутові, генеруючі, мережеві компанії і т.д.) зобов'язані надати пакет документів з повною інформацією, в т.ч. планові бюджети підприємства і обґрунтовуючі документи. Тарифи повинні бути обґрунтовані адекватно ситуації на ринку, у зв'язку, з чим бюджети мають бути сформовані максимально точно, в іншому випадку підприємство може недоотримати необхідні кошти. Якщо збір і обробка даних здійснюється вручну кількома відділами, це вимагає титанічних зусиль при розробці, перевірці та консолідації інформації.

Це є передумовою для автоматизації бюджетного планування на базі програмного забезпечення, адаптованого і такого, що полегшує процеси планування та контролю, а коли бюджети сформовані - дає можливість відкрити дані про первинні джерела, які використовуються в бюджетах (первинні документи минулих періодів, договори, посилання на офіційні джерела в інтернет, тощо).

Натуральні і вартісні показники бюджетів і тарифів

На базі «ABM Finance» можлива повна автоматизація такого процесу, а значить, процес стане зручним і передбачуваним. Всі планові дані вводяться в програму, як у натуральному, так і у вартісному вираженні. Після чого складаються операційні та функціональні бюджети, будь-яка необхідна управлінська звітність. Розрахунки для тарифів проводяться в новому або тому ж сценарії. Вони можуть підтягуватися з планових даних, в які вносяться необхідні поправки. Трудомісткі обчислення також автоматизовані (процеси індексного планування, оцінки впливу окремо взятих чинників, розподілу накладних витрат тощо). На основі ключових економічних показників компанії можливе здійснення фінансового моделювання.

Система «ABM Finance» дозволяє налаштувати необхідні форми підсумкових звітів для тарифоутворення. Гнучкість налаштування звітності робить можливим створення індивідуальних форм звітів без програмування. У разі, якщо звіти передбачають часто мінливий або нестандартний вигляд, звітність може зберігатися з системи у форматі MS Excel.

Відносини з клієнтами

АВС-аналіз покупців АВС-аналіз покупців
Автоматичне проведення процедури рекласифікації заборгованості Автоматичне проведення процедури рекласифікації заборгованості
Звіт за видами і структурі заборгованості Звіт за видами і структурі заборгованості
Звіт з розрахунку з контрагентами Звіт з розрахунку з контрагентами
Хід процесу звірки заборгованості з контрагентами Хід процесу звірки заборгованості з контрагентами

Виконання і контроль на всіх фазах життєвого циклу обслуговування дебіторів

Багато підприємств в цій галузі мають наступний життєвий цикл відносин з постійними клієнтами: регулярне нарахування сум та виставляння рахунків → постійний контроль збору оплат → періодичний контроль співвідношення фактичного стану спожитого обсягу до заявленого → постійний контроль статусу заборгованостей і застосування заходів до неплатників → рекласифікація заборгованостей.

«ABM Finance» дозволяє зберігати повний архів договорів з клієнтами та отримувати дані про взаєморозрахунки в автоматичному режимі. Також у системі автоматизуються процеси складання та виставлення рахунків на оплату, з детальним описом видів і обсягів надаваних послуг. Головною перевагою є одночасне вирішення кількох завдань в єдиній системі: ведення документообігу з клієнтами, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, управління відносинами із споживачами та бізнес-аналіз.

Крім регулярних взаємовідносин з клієнтами, підприємство часто робить і разові послуги підключення, сервісу і т.п.

Структурована діяльність всіх служб для задоволення клієнтів

У «ABM Finance» закладена логіка процесного підходу. Взаємовідносини з споживачами описуються і автоматизуються у вигляді бізнес-процесу від заявки клієнта до збору та надання всіх документів у бухгалтерію. У рамках такого бізнес-процесу можливо перевірити залишки грошових коштів на рахунках клієнтів, списати необхідні суми відповідно з тарифами і заявленими показниками, сформувати повний пакет документації (включаючи рахунок, акт, рахунок-фактуру і т.п.) для споживача.

Процес взаємин із споживачем пронизує всю організацію від відділу реалізації, бухгалтерії, до юристів і фахівців з роботи з проблемними заборгованостями. Ухвалене замовлення направляється у відповідальні служби, далі на виробництво і т.д. Будь-який співробітник може моніторити статус замовлення, наряду, угоди, як з точки зору фінансів, так і дій (хто відповідальний, що і коли виконав, який його внесок у загальний результат).

Провідні компанії використовують у своїй діяльності кращі практики сервісу: для початку впроваджуються колл-центри (служби єдиного вікна), далі впроваджуються засоби самообслуговування клієнтів (особисті кабінети, доступ через інтернет). Всі ці служби можуть бути автоматизовані в «ABM Finance».

Від обліку продажів до управління ними

Кращі практики роботи з споживачами описуються і закріплюються у вигляді бізнес-процесів: процедури роботи з новим клієнтом, процеси виконання замовлення споживача, контролю оплати, виміру просування угоди із замовниками, управління збором заборгованостей. Все це можна автоматизувати в «ABM Finance».

«ABM Finance» сприяє грамотній побудові та автоматизації всього процесу, дозволяє зменшити витрати компанії по стягненню прострочення і дебіторській заборгованості.

Повна інформація про клієнтів

«ABM Finance» дозволяє аналізувати фінансовий стан: збируваність заборгованості, ранжування платників від гірших до кращих, середня сума рахунку і тому подібні ключові показники. На основі цих показників можна сегментувати споживачів, ранжуючи їх за рівнем лояльності та прибутковості, як дебіторів.

Сегментація проводиться для того, щоб вносити обґрунтовані зміни в бізнес-процеси, які регламентують взаємовідносини з клієнтами.

Управління скаргами та претензіями

Клієнти мають можливість направити скарги і претензії на адресу підприємства, тому необхідно сформулювати єдиний порядок обробки таких звернень. Зручно створити єдину точку взаємодії для реєстрації та моніторингу звернень від дебіторів. Ще краще, якщо ця можливість реалізована в рамках особистих кабінетів користувачів, автоматизація яких можлива на базі «ABM Finance». Клієнт може в будь-який час відстежити статус кожного зі своїх зареєстрованих звернень.

Від цих звернень автоматично стартують процеси розглядів і виконання претензій і скарг. Наскрізний бізнес-процес автоматично передасть інформацію відповідальному співробітнику, сформулює і поставить завдання на виконання або контроль. Відповідальна особа, отримавши точне завдання, може переглянути при потребі всі додаткові дані про споживача, послугу або товар. Наприклад, різним клієнтам можуть бути встановлені різні строки або пріоритети обробки звернення, в залежності від рівня сервісу, який надається конкретному споживачеві.

Збираючи й аналізуючи статистику регулярно, можна виявити вузькі місця в діяльності підприємства, оптимізувати їх і тим самим поліпшити клієнтський сервіс. Згідно з тією ж логікою можлива автоматизація взаємодії з внутрішньокорпоративними службами.

Тендерні процедури та контроль виконання договорів

Завдання процесу з контролю виконання договору Завдання процесу з контролю виконання договору
Звіт про виконання договору з постачальником Звіт про виконання договору з постачальником
Хід процесу укладання договору з постачальником Хід процесу укладання договору з постачальником

Контроль тендерних документів

Сформувавши тариф і попередній бюджет на наступний рік, підприємство може переходити до тендерної кампанії. Складається комплексна програма закупівель на рік, починає діяти закупівельна комісія, відкриваються тендери.

Для менеджерів проектів, а також виконавців необхідно реалізовувати і моніторити поточні завдання згідно з програмою закупівель. Важливо точно дотримуватися всі процедури: вчасно мати всю необхідну документацію і відправити повідомлення для всіх учасників тендеру. За допомогою механізму бізнес-процесів «ABM Finance» можна описати будь-які ключові параметри тендерів або договорів (термін, сума, контрольні точки і ключові показники), на основі яких автоматично будуть ставитися завдання відповідальним співробітникам. При появі відхилень можлива ескалація даних по вертикалі управління. Крім того, можлива розробка різних схем бізнес-процесів для закупівель без конкурсної процедури, запитів котирувань цін.

Система може сформувати реєстр договорів, угод, доповнень і специфікацій до них

Особливо просунуті компанії можуть проводити тендери автоматично прямо в електронному вигляді, залучаючи до бізнес-процеси підприємства - постачальники товарів і послуг

Контроль виконання договорів.

Прийнявши рішення про вибір постачальника, компанія повинна контролювати його виконання. Необхідно відслідковувати процеси витрати грошових коштів, потоків доходів і освіта вартості. Для того, щоб оцінити чи відповідає виконання умов договору планам, чи не потрібно узгодити відхилення, що з'являються. За необхідності можливе включення претензійної роботи та роботи з позовами в контур автоматизації бізнес-процесів.

Складністю у звичайній системі є відділення програми закупівель з усієї системи обліку та статусу кожного лота. У «ABM Finance» проблем з організацією обліку і звітності немає.

В результаті підприємство отримає:

 • Точні терміни електронного узгодження бюджету, закупівельної програми, тендерів, договорів;
 • Покращення дисципліни при узгодженні договорів: страховка від втрати договорів, регулярне інформування про статус договору і т.д.;
 • Ретельне відстеження стану всіх справ по окремо взятому договором: акти, взаєморозрахунки і внутрішня документація;
 • Більш висока відповідальність персоналу і виконавців за підсумковий результат.

Звіти для виконавців і контролерів

Для кожного учасника процесу управління інвестиціями формулюються ключові показники по окремо взятих тендерах та лотах, а також по всій програмі закупівель: освоєний обсяг, відхилення, планова і фактична потреба у фінансуванні, і тому подібні показники, необхідні для прийняття правильних управлінських рішень. «ABM Finance» автоматизує всі процеси з управління тендерами і закупівлями та контролю виконання договорів.

Завершивши тендери, підприємство переходить до управління основними засобами.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів косвенным методом Звіт про рух грошових коштів косвенным методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки та збитки Звіт про прибутки та збитки

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про дану методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.