close button

Страхування, лізинг, КУА

Ситуація

На фінансовому ринку висока конкуренція. Ціна кожної помилки - репутація та гроші, а то й життя самої компанії.

До компаній, що займаються фінансовою діяльністю, ми відносимо:

 1. Керуючі компанії, інвестиційні компанії і фонди. Вони можуть здійснювати фінансові операції, а також володіти бізнесами в реальному секторі, виступаючи в ролі керуючого центру холдингу.
 2. Страхові компанії.
 3. Недержавні пенсійні фонди.
 4. Колекторські агентства та брокерські компанії.
 5. Лізингові компанії.
 6. Реєстратори, депозитарії та інші спецоператора фінансового ринку.
 7. Фінансові консультації, кредитні бюро.
 8. Компанії, зайняті мікрофінансуванням.

Регулятори поступово підвищують вимоги до капіталу і звітності фінансових компаній, що змушує їх працювати більш ефективно і одночасно більш прозоро.

Щодня потрібно бачити достовірну оперативну картину всього фінансового стану, всіх минулих операцій, при необхідності уточнювати резерви і т.д.

Стоїть завдання управління ризиками. Вона вирішується за допомогою налагодження бізнес-процесів, в рамках яких чітко прописані і автоматизовані повноваження учасників.

З іншого боку, зростання ринку вимагає швидкої і безпомилкової обробки великих обсягів даних (клієнтських заявок, договорів та ін.) Для цього треба оптимізувати і автоматизувати внутрішні бізнес-процеси в компанії. Але впроваджувати величезну дорогу систему довго і пов'язане з високими ризиками, та й у разі змін вимог бізнес-користувачів цей процес може ніколи не припинитися. Потрібна працююча, достатньо потужна, гнучка і при цьому доступна система.

Результати співпраці

 • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
 • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
 • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
 • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
 • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
 • Оперативна і достовірна план-фактний управлінська звітність по фінансовим і нефінансовим результатами.
 • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.

Думка клієнта

Каже Начальник відділу документаційного забезпечення управління та секретаріату, М.М. Буданова, ФК «ВІДКРИТТЯ» (комплекс інвестиційно-банківських послуг, пов'язаний із залученням фінансування, злиттям і поглинаннями, реструктуризацією бізнесу і фінансовим консультуванням): «...На даний момент за допомогою «ABM Finance: Корпоративні документи і процеси» повністю автоматизований один з найважливіших процесів нашої компанії - процес руху договірних документів, що охоплює ряд відділів і підрозділів. Ми задоволені отриманими результатами. Зараз ми впевнено можемо сказати, де в даний момент знаходиться документ, випущений нами на узгодження…».

Подивіться, як «ABM Finance» дозволяє вирішити важливі завдання для фінансових компаній

Спеціальні вимоги до обліку

Бюджет руху грошових коштів Бюджет руху грошових коштів
Бюджет за балансовим листом Бюджет за балансовим листом

Особливий облік операцій з капіталом

Виконання фінансових операцій вимагає специфічних облікових функцій, які можна не зустріти ні в одній іншій галузі. Наприклад, для страхових і керуючих компаній може бути необхідно нарахування резервів за принципом 1/365 - тобто щоденна зміна резервів з урахуванням виконаних операцій. Важливо, що більшість операцій повинні враховуватися практично в режимі онлайн, і на вечір дня повинна бути готова вся Управлінська звітність, аж до управлінського балансу руху та залишків коштів.

Інтеграція всіх даних для комплексної картини

Існують спеціалізовані програми для операцій на біржі, обліку та відображення пенсійних резервів і накопичень, і т.д. Але потрібна єдина управлінська база, об'єднуюча всі дані і дозволяє швидко і повноцінно зрозуміти все фінансовий стан. У цьому випадку можна зробити імпорт даних з різних джерел в централізовану управлінську базу даних.

«ABM Finance» дозволяє реалізувати всі специфічні вимоги до обліку та звітності для фінансових компаній. Часто потрібно мати фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Автоматизація системи розрахунків і нарахувань

У багатьох компаніях одним із завдань автоматизації є створення автоматизованої системи розрахунків: нарахувань (утримань), комісій та ін Наприклад, щомісяця лізингові компанії можуть виставляти рахунки своїм клієнтам, з урахуванням лізингових договорів та фактичного стану заборгованості.

А пенсійні фонди та інші компанії, що залучають кошти, можуть налаштувати і повністю автоматизувати схеми розрахунків з агентами та партнерами.

Для цієї мети потрібно інтеграція систем документообігу, фінансів та розрахунків на єдиній платформі.

Крім цього, зручно, що завдяки «ABM Finance» можна автоматично здійснювати регулярні розрахунки, використовувані настроюються користувачами формули і умови.

Взаємовідносини з клієнтами

Матриця оцінки задоволеності клієнта і рентабельності угоди Матриця оцінки задоволеності клієнта і рентабельності угоди
Звіт по вхідної кореспонденції Звіт по вхідної кореспонденції
Оцінка задоволеності клієнтів Оцінка задоволеності клієнтів

Розрахунок ефективності клієнтів

Важливо мати наскрізну аналітику в обліку: скільки було витрачено коштів на залучення (і утримання клієнта / вкладника), скільки коштів було отримано від клієнта / вкладника, і який прибуток була зароблена за допомогою його капіталу. Розраховується вартість залучення й утримання кожного клієнта, а також розмір доходу / прибутку компанії від нього (LTV & LTP lifetime value & lifetime profit). За цим параметром проводиться сегментація клієнтської бази для аналізу і підвищення прибутковості бізнесу.

Хороші відносини - це налагоджені процеси

Успішність багатьох компаній у фінансовій галузі залежить від ясного розуміння вимог і переваг клієнтів, і чіткої злагодженої роботи всієї команди для задоволення потреб клієнта. Компанія може займати нішу бутіка і працювати з невеликою кількістю заможних клієнтів (private), компанія може працювати на масовому ринку або займати проміжне положення. Але в будь-якому випадку у неї повинні бути налагоджені процеси взаємодії з клієнтами: прийом і виконання замовлень, внутрішня аналітика та надання звітності.

Працюючи з фінансами, багато бізнес-процесів обов'язково оперують документами, в яких фіксуються зобов'язання сторін, ризики та умови. Тому для ефективних комунікацій з клієнтами «ABM Finance» можна використовувати не просто як записну книжку, а саме як інструмент управління.

Злагоджена робота всіх служб для задоволення покупця

Ви описуєте кращі практики продажів, закріплюючи їх у вигляді бізнес-процесів: як працювати з новим клієнтом, як виконувати замовлення клієнта, як контролювати оплати, як заміряти просування угод з клієнтами, як управляти лійкою продажів. Ці бізнес-процеси автоматизуються за допомогою «ABM Finance».

У такому випадку ви можете бути впевнені, що продавці та їх колеги будуть виконувати дії запропонованим чином, в належний термін. Інформація про відхилення відразу ж може надходити для контролю керівнику. Бізнес-процеси стосуються не лише продавців. Вони пронизують всю компанію: прийнятий замовлення відразу по процесу відправляється в інші служби, звідти передається у виконання і т.д. Кожен може відстежити стан замовлень, угод та проектів, не тільки у фінансовому вираженні, але й на рівні дій: хто, що і коли зробив, і який зробив внесок у загальний результат.

Самообслуговування клієнтів

Ряд компаній створюють особисті кабінети для своїх клієнтів, в яких вони можуть ознайомитися з інформацією по своїх рахунках, і виконати основні операції самостійно, в будь-який час дня і ночі. У них вони зможуть виконувати необхідні завдання за допомогою бізнес-процесів, отримувати інформацію про статус своїх рахунків (угод, договорів, замовлень і т.д.), отримувати доступну їм звітність. Наприклад, покупець може побачити стан свого рахунку. Примітно, що ці дії будуть виконуватися без відволікання персоналу компанії.

«ABM Finance» дозволяє надати потрібний функціонал, і забезпечити повноцінний WEB-інтерфейс для віддалених користувачів (неважливо, є вони співробітниками компанії, або не є).

Специфічні процеси і документообіг

Журнал задач Журнал задач
Хід процесу укладання договору з клієнтами Хід процесу укладання договору з клієнтами
Електронний архів документів. картка документа Електронний архів документів. картка документа
Електронний архів документів. Звіт по картці документа Електронний архів документів. Звіт по картці документа

Паперові документи замінюються на електронні

Операції з фінансами часто породжують велику кількість паперів. Щоб мати повний порядок з документами, мінімізувати ризики втрати документів при роботі і перевірках, і скоротити трудовитрати, всі організації впроваджують електронний документообіг. Відбувається автоматизація виконання описаних бізнес-процесів. Настроюється електронний архів для зберігання в зручному вигляді текстових версій і скан-копій документів в рамках бізнес-процесів.

В електронному архіві документ не втрачені, і при розмежуванні доступу не потрапить до небажаних читачам. І це будуть не просто версії файлів і відскановані копії. Для кожного договору можна вказати фінансову аналітику - приналежність до ЦФВ, ліміт витрати на період, графік погашення та ін У цьому випадку укладання договору автоматично буде формувати проводки в бюджетах організації. Наприклад, укладення договору оренди дозволить автоматично спланувати витрати на оренду. Можна назвати це «фінансовим документообігом». У системі можна формувати реєстр договорів, угод та специфікацій до них.

Підхід «від процесу», а не «від документа»

Крім централізованого зберігання документів забезпечується весь цикл роботи з документами. Важливо, що на підставі введених формалізованих даних в тих же документах можна налаштувати виконання бізнес-процесів. Наприклад, бізнес-процес контролю виконання договору на підставі його умов та специфікації стартує автоматично після укладення договору. А в разі реєстрації вхідного листа йде доручення щодо його виконання відповідальним особам, з контролем і ескалацією відповідальних в разі невиконання. «ABM Finance» дозволяє налаштувати потрібний вам порядок обробки документів, а головне - потрібний порядок виконання робіт в організації.

Електронний підпис

Найчастіше компаніям потрібен не просто електронний документообіг, а юридично значущий. Для цього використовуються засоби криптографічного захисту інформації (СКЗІ) від зовнішніх сертифікованих провайдерів. Підтримка електронного цифрового підпису дозволяє організувати надійний і юридично значущий документообіг.

Управління ризиками - через налагоджені бізнес-процеси

Важливою областю управління для фінансових компаній є управління ризиками. Управління ризиками - це дотримання процедур аналізу і контролю, за умови наявності достовірної вхідної інформації. Багато в чому це впирається в дотримання корпоративних бізнес-процесів. «ABM Finance» дозволяє автоматизувати всі основні бізнес-процеси планування, обліку, контролю та аналізу.

Вигідним відзнакою є інтеграція документообігу з фінансовою системою. Наприклад, рух грошових коштів відбувається не саме по собі, а в результаті укладення якихось угод, параметри яких фіксуються в договорах.

Документи впливають на фінанси, а фінанси впливають на документи

З іншого боку, після того як договір укладено і поміщений в електронний архів, він сам може бути важливою управлінської аналітикою. У розрізі договорів можна контролювати виплати контрагентам, контролювати заборгованість, управляти нарахуваннями. З управлінської звітності можна отримати не тільки № і реквізити договору, але і відкрити саму копію договору. Це особливо зручно для великих компаній, коли із заявки або бюджету контролер, що знаходиться далеко від первинної операції, може побачити не просто безлику суму, а відразу відкрити розміщений в електронному архіві договір або акт виконаних робіт.

«ABM Finance» поєднує в собі функціональні можливості систем для управління документами (Enterprise Content Management) з системами управлінського обліку та бюджетування (Business Performance Management).

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів косвенным методом Звіт про рух грошових коштів косвенным методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про дану методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.