close button

Роздріб і автодилери

Ситуація

На ринку йде посилення конкуренції з боку глобальних і федеральних гравців. Потрібно отримувати більш швидку, більш достовірну та більш повну інформацію. Особлива увага приділяється рентабельності бренду (контракту з вендором) і рентабельності марки в загальній структурі портфеля.

Висока динаміка бізнесу при невисокій маржі створюють ситуацію, що прибуток може з'їсти будь невірне рішення. Потрібна увага до всіх деталей бізнесу. Необхідний новий рівень якості різнопланової управлінської інформації.

Високий темп зростання операційних витрат призводить до того, що багато гравців на ринку сьогодні реально збиткові. На продуктових мережах позначається новий закон про торгівлю в РФ, де-факто скоротив багатьом мережам відстрочку платежу постачальникам, тобто обсяг безкоштовних оборотних коштів компанії. Бізнес багатьох - «продаж 1 рубля за 90 копійок» © Л. Хасіс.

Недолік ліквідності, пов'язаний сростом числа філій і магазинів. Небезпека зарватися і почати фінансувати інвестиційну діяльність з оборотного капіталу.

Регіональна експансія та проблеми з цим пов'язані: формування оперативної управлінської інформації по всіх підрозділах компанії, аж до конкретного магазину, в оперативному режимі.

Результати співпраці

  • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
  • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
  • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
  • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
  • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
  • Оперативна і достовірна план-фактний управлінська звітність по фінансовим і нефінансовим результатами.
  • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.

Думка клієнта

Каже Головний Фінансовий директор X5 Retail Group NV Корнілов Євген: «…Ухвалили: Вважати проект «Впровадження автоматизованої системи бюджетного управління на платформі« ABM Finance: Корпоративні фінанси »в ЗАТ« ТД «Перекресток» успішним, що досягли поставлених критеріїв…».

Подивіться, як «ABM Finance» дозволяє вирішити важливі завдання для роздрібних компаній

Оборотный капитал

Автоматичне формування реєстру платежів Автоматичне формування реєстру платежів
Бюджет по балансовому листу Бюджет по балансовому листу
Звіт за видами і структурі заборгованості Звіт за видами і структурі заборгованості
Вид заявки на виплату грошових коштів Вид заявки на виплату грошових коштів
Хід процесу затвердження заявки на виплати Хід процесу затвердження заявки на виплати

Управління оборотним капіталом в компанії роздрібної торгівлі - це серце, ядро ​​фінансової системи всієї компанії. Тут потрібна налагоджена технологія і автоматизована система управління.

Платіжний календар

Потрібно грамотно скласти графік платежів постачальникам, по можливості наситивши компанію безкоштовними грошовими коштами за рахунок товарного кредиту.

Філії та напрямки подають заявки на фінансування власних витрат - потрібно враховувати планові залишки грошових коштів, і складати платіжний календар з урахуванням пріоритетів. Докладніше про платіжний календар та інтеграцію з договірною роботою.

Кредити та баланс обігових коштів

Робота з банками вимагає постійної оптимізації кредитного портфеля. Якщо компанія активно кредитується, то потрібно також управління заставами, для максимізації кредитоспроможності компанії. Можна побудувати модель планування й обліку руху застав для підвищення кредитоспроможності компанії і зниження витрат з обслуговування кредитів.

«ABM Finance» дозволяє побудувати комплексну систему управління оборотними коштами: планування → управлінський облік → контроль і аналіз, і автоматизувати всі завдання управління робочим капіталом.

Баланс оборотних коштів можна отримувати хоч щодня.

Моделювання великих угод

Окремі великі угоди можуть містити нестандартні умови, і потрібно розрахувати ефективність таких угод, з урахуванням середнього терміну обороту товарних запасів, дебіторської заборгованості, і врахувати середню вартість грошей для компанії (WACC).

Інтеграція управлінського обліку з первинним і бухгалтерським

Самі вихідні дані для управлінського обліку формування собівартості можуть повністю надходити автоматично з первинних систем, або вводитися безпосередньо в «ABM Finance». Зручно, що методи розрахунку управлінської собівартості можуть як збігатися з бухгалтерськими правилами, або відрізнятися від них в будь-якого ступеня. Так само і масив вихідних даних: він може бути взятий для управлінських розрахунків з бухгалтерського обліку, або існувати незалежно.

Рентабельність брендів, філій та форматів

Аналіз маржинального доходу по продуктам Аналіз маржинального доходу по продуктам
Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків
Бюджет доходів і витрат Бюджет доходів і витрат
Звіт про структуру собівартості Звіт про структуру собівартості
Проформа по розрахунку маржинального доходу по продукту Проформа по розрахунку маржинального доходу по продукту

Динамічна середу вимагає постійного аналізу рентабельності асортименту і співпраці з різними брендами (вендорами).

Товарне планування

Для задач фінансового управління можна вести планування продажів в розрізі брендів (товарних груп). Якщо товарних позицій досить багато (понад кілька сотень), то можна організувати планування в умовних одиницях, а не в SKU. Для планування в розрізі SKU потрібно організувати взаємодію з системою оперативного обліку для оцінки поточних фактичних залишків.

Якщо в компанії кількість активної номенклатури до декількох сотень штук, то завдання товарного планування можна організувати безпосередньо в «ABM Finance».

Розрахунок прямих і рознесення накладних витрат

Не менш важливим завданням є коректний облік і віднесення непрямих витрат (транспортні, складські послуги, оренда торгових точок, митниця і доставка) на продуктові лінійки.

Потрібно враховувати і аналізувати виручку і витрати в розрізі філій, магазинів і форматів торгівлі.

При невиконанні планів продажів потрібно знайти оптимальні способи стимулювання збуту, щоб збільшити підсумкову виручку або маржу, залежно від поставленої мети.

«ABM Finance» дозволяє автоматизувати повноцінну систему бюджетування та управлінського обліку, що дозволяє контролювати рентабельність всіх господарських операцій.

План-фактний аналіз прибутковості

«ABM Finance» дозволяє провести повний план-фактний аналіз прибутковості різних брендів, філій та форматів і отранжіровани їх. Для аналізу причин відхилень можна розшифрувати звітність аж до первинного документа.

Але в достатку документів складно виділити справжні причини. Для цього будь управлінський звіт в розрізі статей витрат або доходів можна розгорнути за форматами, напрямками бізнесу, філіям (ЦФВ, підрозділам, регіонам і пр.), іншим аналітикам і проводити детальний аналіз.

Економічна модель бізнесу

Якщо за допомогою бюджетування, орієнтованого на результат, складена економічна модель бізнесу або окремого напрямку, то можна виділити справжні вузькі місця в управлінні слабким філією і виправити їх. Тому «ABM Finance» використовується і як система для управління поточною діяльністю філій, і як система управління фінансами і ефективністю бізнесу.

Сервісне обслуговування

ABC-аналіз покупців ABC-аналіз покупців
Контроль виконання вхідних звернень Контроль виконання вхідних звернень
Оцінка задоволеності покупців Оцінка задоволеності покупців
Приклад щоденної роботи менеджера з продажу Приклад щоденної роботи менеджера з продажу

У міру свого розвитку рітейлери починають розвивати сервіс: відкривати сервісні станції, розвивати послуги за попереднім замовленням продукції, обслуговуванню техніки, ремонту і сервісу. Це вимагає додаткових функціональних можливостей.

Управляти продажами, а не враховувати їх

Ви описуєте кращі практики сервісу, закріплюючи їх у вигляді бізнес-процесів: як працювати з новим клієнтом, як виконувати замовлення клієнта, як контролювати оплати, як заміряти просування угод з клієнтами. Ці бізнес-процеси автоматизуються за допомогою «ABM Finance».

Організація післяпродажного обслуговування, Cross/Up-sell

В рамках опису кращих практик у вигляді автоматизованих бізнес-процесів настроюються матриці Cross / Up-sell. При цьому вони починають грати не просто декларативну роль, а це реальні завдання конкретним виконавцям, невиконання яких автоматично стає помітно. Підвищується виконавська дисципліна та якість + терміни виконання регулярних завдань. Всі показники прийому та виконання замовлень автоматично фіксуються, тому автоматично можна проводити будь-який необхідний бізнес-аналіз.

Для автоцентрів і інших бізнесів, що надають сервісні послуги, можна автоматизувати процес регулярного контролю витікання договорів на обслуговування з попередженням про це покупців.

Самообслуговування покупців

Раніше для багатьох функцій відповідей на питання клієнтів використовувалися фізичні довідкові столи, замінні тепер кол-центрами. Наступний етап розвитку кол-центрів - це створення для ваших контрагентів інформаційних кіосків, в яких вони самі зможуть знайти потрібну їм інформацію і здійснити цікавлять дії.

Для покупців можна розробити кіоски самообслуговування. У них вони зможуть виконувати необхідні завдання за допомогою бізнес-процесів, отримувати інформацію про статус своїх завдань, отримувати доступну їм звітність. Наприклад, покупець в «ABM Finance» може побачити стан свого замовлення. При необхідності в контур автоматизації процесів включаються будь-які види претензійної роботи, гарантійного та післягарантійного супроводу.

Якщо йти далі, то можна синхронізувати ваші корпоративні бізнес-процеси з процесами ваших контрагентів, автоматизувати рух інформації між вашими інформаційними системами. Механізм workflow, побудований за сервісно-орієнтованої архітектури, дозволяє виконати таку інтеграцію в мінімальні терміни.

Контроль виконання вимог до сервісу

Налаштувавши автоматичні правила обробки звернень, ви можете бути впевнені в правильній послідовності виконання завдань і чіткому дотриманні термінів. Інформація про відхилення відразу транслюється наверх. Виконавська дисципліна в компанії зростає. Для всіх сервісних операцій можуть бути розроблені нормативи (тимчасові, технологічні, економічні), і за допомогою бізнес-процесів здійснюється автоматичні завмер і контроль їх дотримання.

Зі звітності в «ABM Finance» по задоволеності або лояльності клієнтів можна отримувати як зведені дані, так і детальні. Завдяки реалізації всіх завдань в єдиній системі, з звітності можна відкрити картку контрагента, побачити всі господарські операції з ним, оцінити кредитну історію і т.д. Тому можна не просто скласти повну картинку контрагента, оцінити його важливість для компанії і негайно прийняти рішення.

Злагоджена робота всіх служб для задоволення покупця

Ви також можете контролювати які завгодно внутрішні параметри: термін виконання замовлень, швидкість розгляду претензій та ін Для цього в рамках бізнес-процесів в «ABM Finance» автоматично здійснюється фіксація потрібних подій, і вам залишається тільки отримати заданий звіт! Збирається загальна статистика; інформація про найбільш значних відхиленнях може негайно повідомлятися відповідальним керівникам.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про дану методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.