close button

Проектування, інжиніринг, НДДКР

Ситуація

Разом з розвитком економіки підвищується попит і на продукцію інжірінгових, сервісних та дослідницьких компаній, і інших фірм, що надають професійні послуги. Сьогодні успішні фірми проектують вузли для іноземних літаків, моделюють складні фізичні процеси, проектують технічно дуже складні установки і обладнання, займаються серйозними дослідженнями (research & development, R&D). У деяких компаній є і власне дослідне або навіть типове виробництво.

Одні компанії ростуть і перетворюються в повноцінних EPC-гравців (engineering, procurement, construction), інші компанії вибирають нішеві стратегії і розвиваються як конструкторські, проектні та архітектурно-будівельні бюро.

Всі ці компанії об'єднує специфіка бізнесу - проектна діяльність.

Бізнес інжинірингових, сервісних та дослідницьких компаній дуже складний: кожен проект унікальний, і в ньому містяться свої особливі ризики. Якщо не керувати ними - то дуже просто збанкрутувати. Важливо впровадити передову практику управління, в першу чергу, проектами, фінансами і взаєминами з клієнтами, щоб впевнено почувати в конкурентній боротьбі.

У багатьох компаній в структурі витрат левову частку становлять закупівлі комплектуючих і зарплата. І якщо управління витратами на закупівлі зазвичай реалізується через тендери, то для управління ФОП застосовуються різні методики.

Результати співпраці

  • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
  • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
  • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
  • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
  • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
  • Оперативна і достовірна план-фактний управлінська звітність по фінансовим і нефінансовим результатами.
  • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.
  • Налагоджена система управління проектами - основною діяльністю компаній цієї галузі.

Думка клієнта

Говорить генеральний директор проектно-конструкторського філії ВАТ «Концерн Енергоатом» Новак В.П.:

  • Без збільшення штату співробітників зріс показник «Число оброблених за одиницю часу договорів», що дозволило конструкторам в цілому виконувати більший обсяг проектної роботи (складність і товщину договорів у цій галузі постарайтеся собі уявити);
  • Фінансова інформація випливає безпосередньо з первинних планів і звітів інженерів і конструкторів, що дозволяє чітко перевіряти її коректність і не допускати помилок, ціна яких в атомній енергетиці набагато вище, ніж де-небудь ще!

Подивіться, як «ABM Finance» дозволяє вирішити важливі завдання для інжинірингових і сервісних компаній

Рентабельність і терміни проектів

Бюджет витрат в розрізі проектів та завдань Бюджет витрат в розрізі проектів та завдань
Планування обсягів робіт Планування обсягів робіт
Планування собівартості проекту в розрізі завдань Планування собівартості проекту в розрізі завдань
Формування календарного плану робіт і графік план-фактних відхилень Формування календарного плану робіт і графік план-фактних відхилень
Хід процесу планування проектної діяльності Хід процесу планування проектної діяльності

Управління рентабельністю окремих проектів вимагає організувати планування і облік всіх витрат і доходів за проектами. І це не просто управлінська аналітика.

Укрупнення планування витрат на проекти і замовлення

Перед тим, як організація підпишеться виконувати той чи інший проект (замовлення), необхідно ретельно проаналізувати всі прямі витрати на нього. Зручно сформувати шаблони типових проектів (замовлень) з сформованими актуальними нормативами витрат на них. Так, важко зробити шаблони на унікальні проекти; але ж кожен унікальний проект найчастіше складається з декількох типових етапів, типового обладнання, типових робіт по його проектуванню і монтажу й т.д. Тому якщо комерційна або кошторисна служба будуть набирати проекти з таких «цеглинок», то їх робота значно спроститься, а точність кошторисів - підвищиться. Надалі може відбуватися деталізація планів і кошторисів проекту. У «ABM Finance» можна вести нормативи операцій для етапів, робіт, устаткування та інших ресурсів, можна вести типові шаблони проектів. І так раз наявність нормативної кошторису дозволить зрозуміти обгрунтованість конкретної індивідуальної кошторису, тому як інший бази для порівняння часто просто немає.

Проектна бухгалтерія для обліку витрат

Якщо в первинних та бухгалтерських документах немає даної ознаки, то «ABM Finance» дозволяє встановити автоматичне відповідність з так званим додатковим ознаками (договір, статус контрагента і пр.). Сам первинний облік можна організувати на підставі обраної типової конфігурації 1С, або налаштувати його «ABM Finance». У цьому сенсі неважливо - в якій конфігурації буде організований первинний облік (в «ABM Finance» є всі засоби для його ведення та інтеграції) - керівник все одно отримає достовірний звіт, зручний для прийняття рішень.

Контроль проектних віх і завдань, що впливають на рентабельність

Для управління рентабельністю проекту «ABM Finance» дозволяє налаштувати регулярні процеси контролі і підбиття проміжних результатів. У внутрішньому паспорті проекту можна фіксувати планову рентабельність, і контролювати дотримання витрат, зокрема, обсяг витрат людино-годин. У бізнес-процесі можна встановити критерії і чіткі дії при їх настанні: наприклад, припинити твердження додаткових трудовитрат при виборі ліміту.

Контроль строків проекту

Строки проекту впливають на його рентабельність: як правило, їх затягування веде до зниження прибутку. Для контролю термінів і попереджуючого впливу на відхилення в «ABM Finance» використовуються бізнес-процеси. З їх допомогою описується і управляється ведення конкретного проекту, а також можна розробити процеси регулярного моніторингу стану справ по всьому портфелю проектів. Збирається автоматично інформація про планові і фактичні терміни, освоєних обсягах і уточнюється плановий термін здачі робіт. Можна здійснити моделювання «що якщо»: рухаючи певні проектні задачі або терміни фінансування домогтися оптимального плану проекту.

Мотивація і витрати на персонал

Звіт з обліку робочого часу співробітників Звіт з обліку робочого часу співробітників
Проформа і завдання бізнес-процесу з автоматичного розрахунку зарплати Проформа і завдання бізнес-процесу з автоматичного розрахунку зарплати
Розрахункова відомість Розрахункова відомість
Табель обліку робочого часу Табель обліку робочого часу
Хід процесу розрахунку заробітної плати і звіту по виконавській дисципліні Хід процесу розрахунку заробітної плати і звіту по виконавській дисципліні

Інжинірингові, сервісні компанії та фірми, що надають професійні послуги - це трудомісткий бізнес. І тут важливо вибудувати правильну систему оплати персоналу, пов'язавши її з поточними результатами різнопланової діяльності всіх категорій співробітників.

Точне планування витрат на персонал

Спочатку необхідно налагодити планування робочого часу. Можна використовувати проектний підхід - коли робляться заявки на тих чи інших співробітників для тих чи інших проектів (завдань). Зручно це автоматизувати за допомогою процесів, в рамках якого робиться заявка, вона узгоджується з відповідальними, можна налаштувати автоматичну перевірку на відповідність раніше виділеним лімітам часу чи іншим умовам. Формується календар завантаження, за допомогою якого керівник або диспетчер можуть оптимізувати розподіл часу. Може існувати скільки завгодно співробітників (і інших планованих по часу ресурсів), і безліч центрів їх розподілу по проектах і роботах. На підставі цього формуються планові ФОП і собівартість проекту.

Облік витрат на персонал

Для цього потрібно налагодити оперативний збір цих нефінансових показників. Оптимально їх збирати не в окремому продукті, з розривом у часі, а безпосередньо під час виконання співробітниками своїх функцій. Для цього в «ABM Finance» налаштовуються всі основні бізнес-процеси (переговори, робота з клієнтами, розробка документації тощо), і збір показників здійснюється автоматично в онлайн-режимі!

Від витрати годин до формування фонду оплати праці

Дані з показників по заданих формулах схем нарахування зарплати перетворюються у витрати, у грошовому вираженні. При цьому повністю зберігається аналітичність облікових даних - зв'язок цифр із співробітником, підрозділом, проектом і пр. Якщо треба, можна налаштувати власні формати документів і схеми розрахунку зарплати. Завдяки реалізації «ABM Finance» на платформі «1С: Підприємство 8.2», реалізована зручна зв'язок з конфігураціями бухгалтерського та кадрового обліку.

У результаті компанія одержує: формалізовану схему нарахувань, процеси збору даних про робочий час, табелі обліку робочого часу, і відомості нарахування зарплати.

Контроль і аналіз витрат на персонал можна виконувати в будь-який момент часу, в будь-яких аналітичних розрізах, в натуральному і вартісному вираженні.

Взаємовідносини з контрагентами

Контроль виконання по вхідних задачах Контроль виконання по вхідних задачах
Оцінка задоволеності клієнтів Оцінка задоволеності клієнтів
Хід процесу звірки заборгованості із замовниками Хід процесу звірки заборгованості із замовниками
Хід процесу анкетування клієнтів Хід процесу анкетування клієнтів

Відносини з підрядниками і замовниками

Важливою областю управління для інжинірингових і сервісних компаній є взаємовідносіни з контрагентами. Звичайно, на першому місці знаходяться взаємини з клієнтами. Але для багатьох компаній список цим не обмежується: важливі і взаємини з підрядниками, від яких часто залежить власна рентабельність.

Відносини з контрагентами - запорука успішного бізнесу

Ефективна організація взаємин можлива тільки завдяки налагодженим бізнес-процесам усередині компанії і з її контрагентами.

«ABM Finance» дозволяє описати і автоматизувати правила взаємин співробітників вашої організації з клієнтами, підрядниками і всередині самої компанії. Які терміни є для кожної процедури, які документи повинні бути надані на вході і які отримані на виході, що робити в разі відхилень ... Тепер за це відповідати буде програма, по налаштованим правилами вона буде ставити завдання і контролювати їх виконання.

Кращі практики взаємин настроюються через бізнес-процеси

Ви описуєте кращі практики продажів, закріплюючи їх у вигляді бізнес-процесів: як працювати з новим клієнтом, як виконувати замовлення клієнта, як контролювати оплати, як заміряти просування угод з клієнтами, як управляти лійкою продажів. Ці бізнес-процеси автоматизуються за допомогою «ABM Finance».

У такому випадку ви можете бути впевнені, що продавці будуть виконувати дії запропонованим чином, в належний термін. Інформація про відхилення відразу ж може надходити для контролю керівнику.

Бізнес-процеси стосуються не лише продавців. Вони пронизують всю компанію: прийнятий замовлення відразу по процесу відправляється в інші служби, звідти передається у виробництво і т.д. Кожен може відстежити стан замовлень, угод та проектів, не тільки у фінансовому вираженні, але й на рівні дій: хто, що і коли зробив, і який зробив внесок у загальний результат.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про дану методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.