close button

Харчове виробництво

Ситуація

Тиск з боку крупних українських мереж, мінливий попит покупців, зростаючі обмеження з боку стандартів і регулюючих органів вимагають високої якості управління від компаній харчової галузі. Споживачі хочуть все нові продукти, потрібні постійні вивчення попиту та інновації, виробництво повинно бути гнучким і соціально відповідальним, і в той же час з низькими витратами.

Взаємовідносини з мережами і дистрибуторами містять ряд факторів: відвантаження, ціни, умови та графік оплат, розміри ретробонус, умови доставки. Потрібно з усіх них вибрати оптимальну комбінацію.

Важливо постійно контролювати собівартість кожної асортиментної позиції, щоб працювати в маржинальної зоні. Потрібно оцінювати еластичність попиту - як зміниться маржа при скороченні ціни але збільшенні кількості продажів.

У харчовій галузі як ніде важлива ритмічність виробництва, а значить, важливо правильно планувати продажі і закупівлі сировини.

Щоб постійно бути конкурентоспроможним, потрібна досконала система управління.

Результати співпраці

 • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
 • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
 • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
 • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
 • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
 • Оперативна і достовірна план-фактниа управлінська звітність за фінансовими і нефінансовими результатами.
 • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.

Думка клієнта

Каже Керівник проекту Зінгер А.П. групи компаній «АБІ» (виробництво та збут ковбасних виробів, охолоджених напівфабрикатів, роздрібної торгівлі та ін бізнеси):
«Був проведений аналіз російського ринку програмних рішень з бюджетного управління, вироблені критерії вибору системи та проведено тендер. За результатами тендеру, була обрана компанія «ABM Finance» і програмний продукт «ABM Finance» ... Основні причини вибору «ABM Finance»: План рахунків та форми звітності;
 • Форми вводу даних для планування, в т.ч. детальне планування заробітної плати;
 • Форми вводу даних для оперативного обліку;
 • Процедури меппінга даних РСБЗ та виробничого обліку на план рахунків управлінського обліку;
 • Процедури закриття періоду.

Ключовим результатом в системі став єдиний і несуперечливий автоматизований процес бюджетного планування всередині системи, включаючи автоматичну постановку завдань на введення і / або перевірку даних в системі. Також завдяки розробленій системі з'явилася можливість план-фактного аналізу необхідного ступеня деталізації в одній базі даних».

Подивіться, як «ABM Finance» вирішує важливі завдання для компаній харчової галузі.

Оптимізація собівартості

Звіт про структуру собівартості Звіт про структуру собівартості
Планування собівартості готової продукції Планування собівартості готової продукції
Формування управлінської собівартості Формування управлінської собівартості

У структурі собівартості продукції харчової промисловості до 80% складають витрати на сировину та основні матеріали. Це означає, що основну увагу необхідно приділяти оптимізації саме цієї складової. Також важливу роль відіграє сезонність сировини. Необхідно своєчасно і як можна більш точно приймати рішення про момент і обсяги закупівлі.

Контроль цін на сировину

У цьому питанні як не можна краще допомагає бюджетування та постановка стратегічних цілей. «ABM Finance» дозволяє налаштувати форми для внесення цілей на необхідний горизонт, а потім розробити систему для планування виходячи із заданих показників. Скажімо, мета - певний обсяг виробництва з бажаною собівартістю. Виходячи з нормативів і цін на ринку, розраховуються обсяги закупівель і потреби в інших ресурсах. Тут же можна подивитися планований грошовий потік і вберегти себе від касових розривів.

Технологічні карти та нормативи

Процес планування собівартості для харчової промисловості повинен бути достатньо точним, враховує специфіку напрямки та з чітким закріпленням відповідальності. «ABM Finance» дозволяє вести технологічні нормативи продукції, причому з урахуванням сезонності та інших факторів.

Що стосується процесу бюджетування, то необхідно в процесі опису враховувати специфіку ринку (скажімо, обмеження за пропозицією сировини, сезонність, умови роботи з постачальниками і т.д.). Описаний процес настроюється в системі і тоді кожному виконавцю своєчасно приходить задача про необхідність планування певної ділянки. При цьому плануючий бачить взаємопов'язані цифри, необхідні йому для прийняття рішень. А керівник може відстежувати загальний стан процесу.

Рентабельність марок і клієнтів

ABC-аналіз покупців ABC-аналіз покупців
Матриця «Лояльність-прибутковість» Матриця «Лояльність-прибутковість»
Оцінка задоволеності покупців Оцінка задоволеності покупців
Структура доходів і витрат по продукту Структура доходів і витрат по продукту

Харчова промисловість - це висококонкурентний бізнес зі складними споживачами. Це змушує як можна більш «тонко» працювати з асортиментом. Своєчасна звітність про рентабельність продукції дає можливість приймати стратегічні рішення про відмову від певних продуктів / марок або включенні нових позицій в асортимент.

Аналіз асортиментної матриці

«ABM Finance» накопичує дані про складські рухах в тих аналітичних розрізах, які необхідні для звітності (номенклатурні групи, торгові марки). Це дозволяє оперативно отримати інформацію про оборотності та рентабельності продукції, а значить ефективно управляти асортиментом.

Аналіз каналів і сегментів збуту

Важливу роль для харчової промисловості відіграють ринки і канали збуту. У гонитві за обсягами відвантажень, виробники потрапляють в «пастку» особливих умов, значно знижуючи рентабельність продукції, а іноді і йдучи в «мінус».

Важливо оцінювати рентабельність окремих сегментів: A, B, C. Найчастіше C категорія, займаючи в обсязі продажів невелику частину, генерує непорівнянно багато витрат на обслуговування таких клієнтів. У «ABM Finance» повинна бути своєчасна інформація про рентабельності окремих сегментів: за категоріями, по регіонах, по наявності спеціальних умов.

Своєчасна достовірна звітність дає інформацію про рентабельність клієнтів і дозволяє приймати правильні рішення про умови відвантажень. «ABM Finance» накопичує дані про фінансові взаємовідносини з контрагентами на управлінському плані рахунків, дозволяючи будувати необхідні звіти.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Не секрет, що основна задача будь-якої системи - отримання своєчасної та достовірної звітності.

Звітність для оптимізації витрат

Для харчової промисловості необхідно відстеження рентабельності продукції для оперативного реагування в питаннях ціноутворення та прийняття рішень по взаємодії з контрагентами.

Також необхідна можливість проводити факторний аналіз, моделюючи різні ситуації. Чи варто робити закупку сировини одномоментно або по мірі потреби? Скільки буде коштувати зберігання сировини на складах підприємства і яка частка вартості зберігання в собівартості зберігання?

Поступовий перехід на МСФЗ

Найчастіше компанії харчової галузі входять у великі промислові холдинги, часто - міжнародні, що пред'являє до них певні вимоги у наданні інформації. Даний факт вимагає від багатьох компаній ведення обліку за стандартами МСФЗ.

Основна діяльність компанії / холдингу може «обростати» неосновними видами діяльності, такими, як транспорт, трейдинг, складські послуги, і т.д. У цьому випадку потрібно отримання консолідованої звітності, що враховує різні галузеві специфіки дочірніх підприємств.

Перевірка повноти та достовірності звітності

На практиці підприємство змушене надавати одну і ту ж інформацію в різних формах для різних вищестоящих компаній / організацій. Цим обумовлена ​​велика частка ручної праці. А, отже, - зростання трудовитрат і помилки при розрахунку і перенесення даних.

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Така ж ситуація з наданням звітних форм в державні контролюючі органи, яких не мало: в більшості своїй, форми надання інформації скрізь різні, що знову ж збільшує частку ручної праці на підготовку різних форматів звітності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.