close button

Перевезення і логістика

Ситуація

Транспортні та логістичні компанії бурхливо розвивалися в останні кілька років. Сьогодні цей бізнес вже став цивілізованим і повноцінним гравцем в економіці. Важливо, щоб і система управління компанією була такою ж сучасною і дозволяла підвищувати ефективність бізнесу.

Конкурентоспроможність компанії залежить від того, чи зможе вона доставити продукцію в заданий місце в певний день і годину, у потрібній кількості і асортименті при оптимальному рівні витрат, із збереженням її якості. Для цього компанія повинна мати відмінно налагоджені операційні процеси, і тісну інтеграцію цих процесів з системою управління економікою і фінансами.

При цьому покупці можуть вимагати специфічних умов і нестандартних послуг. Це вимагає злагодженої роботи всього колективу: швидко оцінити можливість, підрахувати рентабельність і контролювати виконання складного замовлення на кожному етапі.

Результати співпраці

  • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
  • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
  • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
  • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
  • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
  • Оперативна і достовірна план-фактний управлінська звітність по фінансовим і нефінансовим результатами.
  • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.

Думка клієнта

Каже Фінансовий директор групи транспортних компаній «Русмарін» Ірина Старкова: «На сьогоднішній день бюджетне планування на поточний фінансовий рік повністю виконано з використанням придбаного програмного забезпечення («ABM Finance») і за затвердженою в компанії методології. При підготовці бюджетів брало участь більше 30 користувачів. В результаті, значно скоротилися витрати праці на формування зведених бюджетів. Крім того, ми отримали можливість одержувати різноманітні звіти в різних розрізах аналітики, а також порівнювати інформацію з кількох сценарію».

Подивіться, як «ABM Finance» дозволяє вирішити важливі завдання для транспортних і логістичних компаній

Управління рентабельністю

ABC-аналіз клієнтів ABC-аналіз клієнтів
Бюджет доходів і витрат з план-фактними відхиленнями Бюджет доходів і витрат з план-фактними відхиленнями
Приклад налаштування трансляції документа в управлінський контур Приклад налаштування трансляції документа в управлінський контур
Розшифрування звітності до первинного документа Розшифрування звітності до первинного документа
Порівняльний аналіз ефективності в розрізі філій Порівняльний аналіз ефективності в розрізі філій

Пошук оптимальної економічної моделі бізнесу та контроль її дотримання

Якщо компанія працює на потоці великої кількості дрібних угод, то їй важливо вибрати економічно правильну модель, і дотримуватися ефективних тарифів і знижок. Сама модель вводиться на етапі планування майбутнього періоду. За методологією Бюджетування, орієнтованого на результат, виділяються драйвери формування доходу (наприклад, переваленний обсяг вантажу або кількість умовних посилок). А кількість може так само залежатиме від кількості філій, або клієнт-менеджерів, або бути введеним параметром.

Гнучке ціноутворення

Компанії можуть отримувати додаткову вигоду, використовуючи механізми гнучкого ціноутворення. Для цього треба враховувати сезонність, терміновість перевезення, унікальність умови і пр.

Для компаній, що виконують невелику кількість великих угод, важливо контролювати рентабельність окремої угоди. Для цього формуються шаблони типових паспортів угоди, і менеджери відразу при переговорах з клієнтами можуть вибрати оптимальну схему і порахувати всі витрати і доходи. За допомогою бізнес-процесів можна налаштувати узгодження нестандартних параметрів угод. Все це дозволяє максимізувати прибуток і управляти економічними ризиками ще на етапі їх прийняття фірмою.

Розрахунок прямих і рознесення накладних витрат

При необхідності в розрахунок ефективності можуть бути включені всі не тільки прямі виробничі витрати, але і невиробничі. Наприклад, якщо для угоди притягувався кредит, то витрати на його отримання і обслуговування повинні бути віднесені на неї. Якщо у компанії велика частка накладних витрат, то їх також можна в «ABM Finance» розносити на окремі операції по гнучко настроюється баз і схемами рознесення.

Окремим завданням є виділення внеску кожної філії в загальний фінансовий результат при мультимодальних, складних перевезеннях. Це як в складному виробництві з декількома переділами. «ABM Finance» дозволяє розраховувати його відповідно до прийнятої в компанії управлінською обліковою політикою.

Купівля, оренда або аутсорсинг?

Перед здійсненням капітальних витрат потрібно вибрати правильну форму інвестицій та власності. Що буде ефективніше: придбати техніку / нерухомість, або взяти їх в лізинг / іпотеку, або користуватися зовнішніми послугами (аутсорсинг)? Фінансовому менеджеру потрібно здійснити комплексний розрахунок всіх потоків з урахуванням загальної вартості володіння для кожного з рішень. Крім окремого розрахунку по кожному рішенню, потрібно оцінити впливу конкретного рішення на загальну фінансову картину компанії.

Для цього в «ABM Finance» моделюються параметри угоди. Вибрані угоди автоматично відбиваються в планових бюджетах, і можна вибрати оптимальний варіант як з точки зору окремої угоди, так і загального фінансового стану компанії.

Після придбання основних засобів потрібно переходити до управління основними засобами.

Контроль реалізації і правильності прийнятих рішень

Після прийняття рішення важливо відстежити його фактичні результати і зрозуміти - наскільки правильним воно було. Для цього «ABM Finance» дозволяє вести фактичні дані щодо витрат на прийняте рішення, і порівняти їх з отриманим доходом.

Для регулярних рішень можна налаштувати стандартний бізнес-процес ухвалення подібних рішень. Він також може бути корисний і для лізингових компаній, які приймають аналогічні рішення, але вже з позиції продавця.

Інтеграція управлінського обліку з первинним і бухгалтерським

Фактична інформація може вводитися в «ABM Finance» напряму, або імпортуватися із зовнішніх систем. У цьому сенсі неважливо - в якій конфігурації буде організований первинний облік (в «ABM Finance» є всі засоби для його ведення та інтеграції) - керівник все одно отримає достовірний звіт, зручний для прийняття рішень.

У системі можна формувати весь необхідний пакет документів на перевезення: заявки, інвойси та ін Існує гнучка зв'язок і можливість автоматичного формування від управлінських документів бухгалтерських, і навпаки.

План-фактний аналіз прибутковості

«ABM Finance» дозволяє провести повний план-фактний аналіз прибутковості різних філій, угод, клієнтів і сегментів, і ранжувати їх. Для аналізу причин відхилень можна розшифрувати звітність аж до первинного документа.

У підсумку менеджмент бачить звітність по маржинальність угод і клієнтів (ABC-аналіз), і може вибрати найбільш вигідні сегменти бізнесу. З іншого боку, найменш прибуткові клієнти та угоди - це окремий виклик для компанії змінити свою пропозицію, або відмовитися від невигідного сегмента.

Продуктивність персоналу

Звіт по обліку робочого часу співробітників Звіт по обліку робочого часу співробітників
Проформа «Завдання» бізнес процесу з розрахунку заробітної плати Проформа «Завдання» бізнес процесу з розрахунку заробітної плати
Хід виконання процесу з розрахунку заробітної плати Хід виконання процесу з розрахунку заробітної плати

У структурі собівартості істотну частину складає фонд оплати праці і пов'язані з ним обов'язкові нарахування.

Модель FTE для підвищення продуктивності

Для управління витратами на персонал і їх ув'язкою з підсумковим результатом, відповідно до концепції бюджетування, орієнтованого на результат, розробляються драйвери - фактори формування собівартості і доходів (персонал впливає і на розмір одержуваних доходів!). Зазвичай таким драйвером управління витратами на персонал є умовна повна штатна одиниця - FTE (full time equivalent). Для кожного виду посади встановлюється норматив за обсягом виконуваної роботи (кількість накладних, тонно-кілометрів і т.п.) в розрахунку на 1 FTE. І далі визначається нормальний показник завантаження. З урахуванням сезонності потреба в FTE змінюється. Ставлячи показники по вантажо-або пасажиропотоком, ми отримуємо необхідну кількість персоналу на кожній посаді в залежності від періоду року. На кожну посаду можна встановити цільовий рівень доходу і ставку податків. У підсумку виходить струнка модель управління продуктивністю.

Всі ці розрахунки можна проводити буквально однією клавішею в «ABM Finance». Вводите обсяг вантажів - і отримуєте планові витрати на персонал. Змінюєте обсяг перевалки або іншого чинника - і після перерахунку бачите оновлений бюджет.

Істотним чином змінюється логіка управління (а значить, і планування) видатків на персонал. Раніше планування зводилося до максимально точному і детальному вводу даних: буквально в розрізі кожного співробітника, за всіма видами винагород і податкових нарахувань і на рік вперед. При високому ступені деталізації можливості для реального управління дуже обмежені: керівник може підвищити або знизити зарплату, може збільшити або зменшити чисельність (і то як це позначиться на вантажообігу?), Але не може впливати на продуктивність.

Модель FTE так раз не вимагає надмірної деталізації фінансових планів, але надає в управління реальні драйвери продуктивності.

Облік витрат на персонал

Фактичні витрати на персонал можна збирати з даних систем первинного обліку (системи контрактів, управління автотранспортом тощо), або вводити безпосередньо в «ABM Finance». «ABM Finance» дозволяє автоматизувати ведення обліку витрат часу в натуральному і вартісному вираженні в розрізі співробітників, підрозділів, контрактів (угод) та інших аналітичних ознак. Підсумкові дані по трудовитратам в натуральному вираженні по налаштованим алгоритмам можуть бути перетворені вже в грошові нарахування та утримання.

Вони потрапляють в загальну систему бюджетування та управлінського обліку. У підсумку з звітності по витратах на персонал можна розшифрувати дані аж до первинних натуральних показників.

Автоматичний розрахунок зарплати і всіх нарахувань

При необхідності в «ABM Finance» налаштовується розрахунок заробітної плати, за гнучкими схемами винагороди. Для цього в «ABM Finance» є вся первинна інформація і повний набір функціональності.

Аналіз фактичних витрат на персонал дозволяє нам виділити найбільші відхилення від середніх значень і розібратися в причинах вузьких місць. Можливо, на цій ділянці діяльність персоналу слабо механізована (автоматизована), або використовується старе обладнання, або просто підібрано такий персонал з керівником. Система драйверів чітко визначить суттєві відхилення фактичних показників від нормативних.

Стандартизація та оптимізація процесів

Єдина система контролю поточної та інвестіційної діяльності Єдина система контролю поточної та інвестіційної діяльності
Хід процесу бюджетного планування Хід процесу бюджетного планування
Хід процесу за погодженням заявки на закупівлю основних засобів Хід процесу за погодженням заявки на закупівлю основних засобів

Чіткість і ефективність бізнес-процесів - це запорука конкурентоспроможності транспортних і логічних компаній. Почавши як просто перевізники та комірники, сьогодні провідні компанії прагнуть стати повноцінними 3PL-оператораторамі і навіть 4PL. А як домогтися стабільно високої якості послуг, при величезній кількості клієнтів і учасників транспортно-логістичних завдань? Потрібні стандартизовані, оптимальні бізнес-процеси, які можуть гнучко рости слідом за зміною вимог зовнішнього середовища та потреб фірми.

 

Стандартизація бізнес-процесів

Як забезпечити високу ефективність роботи компанії незалежно від територіального розташування, корпоративної культури та інших факторів? Поставлене завдання покликані вирішити регламенти та положення, що закріплюють стандарти роботи фірми або холдингу.

На основі цих документів у системі «ABM Finance» автоматизуються процеси роботи фірми. «ABM Finance» підтримує будь-який рівень деталізації бізнес-процесів: від роботи холдингу в цілому до дії конкретного співробітника. Для кожного з бізнес-процесів встановлюються критерії ефективності. Працюючи в автоматизованих бізнес-процесах, співробітники виконують загальнокорпоративні стандарти на 100%, так як працювати інакше вони просто не зможуть.

Зручно, що ці процеси живуть не окремим життям, а інтегровані в облікову та фінансову системи, пропонуючи єдину середу автоматизації.

Мінімізація людського фактора

Людський фактор - це невпевненість керівника, що задача буде виконана в строк і з належною якістю. Як виключити його? Комп'ютер хороший тим, що чітко і надійно виконує задану йому програму. Тому треба по можливості перекласти виконання рутинних операцій з людини на машину. Сьогодні дуже багато завдань, які виконують співробітники, що працюють в офісах, можуть виконуватися автоматичними системами, які наділені високим інтелектом.

За допомогою «ABM Finance» організації самі можуть налаштувати потрібну логіку виконання процесів в компанії і запускати їх. У підсумку програма сама може за людину виконувати потрібні дії, вважати й обробляти дані, передавати їх наступному виконавцю. Людині залишається більш творча робота, яку не можна покласти на сучасні комп'ютери.

Оптимізація: виключити, спростити, об'єднати, автоматизувати

Щоб оптимізувати бізнес-процес, потрібно зрозуміти, як він виконується зараз і що в ньому потрібно змінити. За допомогою «ABM Finance» описується правильна логіка виконання процесу. Автоматизуючи процеси, логічно відразу виключити дублювання функцій, спростити виконання складних операцій, і автоматизувати рутинні дії.

Наприклад, значну оптимізацію процесів дає розпаралелювання виконання завдань замість колишнього порядку, коли завдання виконувалися переважно послідовно. Це дозволяє скоротити терміни розгляду та погодження документів: договорів, заявок і пр.

Зручно відразу з програми отримати список посадових інструкцій. Це буде не абстрактний перелік побажань на папері, а список конкретних дій в системі, які повинен виконувати той чи інший співробітник.

Оптимізація бізнес-процесів на ділі

У сучасному конкурентному світі, в умовах миттєвого інформаційного обміну та глобалізації ринків гнучкість є основним чинником, що визначає успіх компанії. Маючи замість паперових корпоративних стандартів автоматизовані бізнес-процеси в «ABM Finance», компанія зможе змінюватися на порядок швидше. Досить внести зміни в налаштування системи і вже на наступний день всі дочірні компанії почнуть працювати за новим стандартом!

Крім цього «ABM Finance» містить в собі внутрішні механізми оптимізації процесів. Статистика виконання бізнес-процесів накопичується в базі даних в різних розрізах. Зручні засоби аналізу дозволяє оцінити ефективність окремих дій, співробітників, підрозділів або цілих процесів за часовими, якісним, кількісним та вартісним показникам. Статистичні звіти дають можливість виявити «вузькі місця» того чи іншого процесу, і можуть бути підставою для проведення оптимізації.

Автоматизація для системи менеджменту якості

Якщо в компанії використовується система менеджменту якості ISO 9000, то для неї можна не просто підготувати всі описи і процеси, але й зібрати статистику реального виконання процесів для завдань внутрішнього або зовнішнього аудиту системи менеджменту якості (СМЯ).

Більш докладно про автоматизацію процесів.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про дану методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.