close button

Медіа

Ситуація

Галузь засобів масової інформації сьогодні активно розвивається. Компанії випускають нові продукти (програми, фільми), виходять на нові ринки, вводять нові формати спілкування з аудиторією.

Теле-та радіоканали та інші ЗМІ об'єднуються в холдинги, а це вимагає вирішення нових завдань: правильно створити таку керуючу компанію, щоб вона підвищувала ефективність портфеля бізнесів, максимізувати віддачу від інвестицій у різні проекти.

Для творців контенту важливо планувати його собівартість. Для ліцензіарів окремою задачею може бути правильний облік руху нематеріальних активів: придбання, списання, передача.

Продавцям реклами потрібні тісні відносини з покупцями, і максимізація віддачі від обмеженого продукту: програмної ефіру і рекламної площі.

Швидкий динамічне зростання вимагає надійної системи управління. Вона повинна відповідати вимоги зростаючого бізнесу.

Результати співпраці

 • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
 • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
 • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
 • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
 • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
 • Оперативна і достовірна план-фактний управлінська звітність по фінансовим і нефінансовим результатами.
 • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.

Думка клієнта

Говорить заступник голови правління з фінансів та розвитку АТ «Республіканська Телерадіокорпорація« Казахстан »Нурахметов С.Є: «Окремо хотілося б виділити ефекти, які ми отримали завдяки успішній реалізації даного проекту на базі «ABM Finance»:

 • єдина інформаційна база даних, яка включає в себе дані бухгалтерського обліку, дані управлінського обліку, централізований архів документів
 • контроль над бізнесом у режимі реального часу
 • можливість оперативного формування управлінської звітності, скорочення термінів і витрат по формуванню бюджетів та підготовки звітів у вищестоящі організації

Впровадження програми в нашій компанії проходило в плановому режимі, без авралів і «стихійних лих», тому пройшло без істотних проблем і складнощів».

Подивіться, як «ABM Finance» дозволяє вирішити важливі завдання для медійних компаній

Управління рентабельністю

Звіт про структуру собівартості Звіт про структуру собівартості
Формування управлінської собівартості Формування управлінської собівартості

Контроль собівартості, починаючи з першого етапу життєвого циклу створення продукту

Придбання прав на фільми, програми та формати або їх власна розробка - левова частка витрат теле-і радіокомпаній. З управлінської точки зору їх логічно відносити до інвестицій, і управляти ефективністю зроблених вкладень. Також необхідно контролювати строки дії прав і особливі умови прав на продукти в бібліотеці компанії.

Для друкованих ЗМІ висока частка матеріальних витрат на саме друковане видання. При цьому в структурі доходів до 80% виручки забезпечується за рахунок реклами.

Все це вимагає дуже високої аналітичності при плануванні та обліку собівартості: види діяльності, види фінансування, проекти-програми-формати, лінійки фільмів / передач, статті доходів і витрат. «ABM Finance» дозволяє налаштувати детальний облік всіх планових і фактичних витрат з тим ступенем деталізації, яка необхідна для управління собівартістю. При цьому з урахуванням творчого характеру більшої частини працівників, самі екранні форми повинні бути максимально зручними, а процес - максимально автоматизований.

Для ЗМІ, яким потрібна міжнародна звітність, велика специфіка полягає в обліку витрат на створення та придбання контенту (програмні та інші нематеріальні права).

Управління правами зручно побудувати за допомогою процесного підходу, автоматизувавши процеси узгодження і придбання прав, процеси прокату і управління доходами від прокату.

Підвищення доходів від ефіру або видань

З іншого боку, потрібно оптимізувати сітку мовлення (рекламну площу) і контролювати прибутковість кожного слота.

Для підвищення доходів від продажів у виданнях або ефірі, важливо мати повну інформацію про весь обсяг доступного до продажу простору (часу), мати інформацію про акції та знижки. Можна здійснювати планування продажів у розрізі регіонів, видань / каналів, форматів та ін

Оцінка ефективності інвестиції в нематеріальні активи

Якщо до придбання фільмів і програм застосовується інвестиційний підхід, то треба відстежувати ефективність інвестицій протягом всього життєвого циклу придбаного авторського продукту. Для цього система управлінського обліку повинна дозволяти в будь-який момент оцінити окупність окремого продукту, серії або всієї бібліотеки. Фінансова модель в «ABM Finance» може допомогти знайти оптимальну виручку з накопичених фондів.

Управління бізнес-одиницями

Бюджет доходів і витрат Бюджет доходів і витрат
Консолідований звіт про прибутки і збитки Консолідований звіт про прибутки і збитки
Порівняльний аналіз ефективності в розрізі філій Порівняльний аналіз ефективності в розрізі філій

Сьогодні багато великих ЗМІ - це холдинги. Для них важливо налагодити управління окремими бізнес-одиницями (філіями, каналами, виданнями).

Управління маржинального Багато медійні компанії мають віддалені філії. Найбільш великі компанії мають філії в іноземних державах. Потрібно здійснювати консолідацію даних і постійний моніторинг ефективності підрозділів.

При зовнішній стандартності філій маржинальність у кожного підрозділу може сильно відрізнятися.

«ABM Finance» дозволяє провести повний план-фактний аналіз прибутковості різних філій, отранжіровани їх. Для аналізу причин відхилень можна розшифрувати звітність аж до первинного документа.

Але в достатку документів складно виділити справжні причини. Для цього будь управлінський звіт в розрізі статей витрат або доходів можна розгорнути по філіях (сегментам, ЦФО, і пр.) і проводити детальний порівняльний вертикальний аналіз статей.

Економічна модель бізнесу

Якщо за допомогою бюджетування, орієнтованого на результат, складена економічна модель філії, то можна виділити справжні вузькі місця в управлінні слабкою філією і виправити їх. Тому «ABM Finance» використовується і як система для управління операційною діяльністю філій, і як система управління фінансами і ефективністю бізнесу.

Взаємовідносини з контрагентами

Автоматичне проведення процедури рекласифікації заборгованостей Автоматичне проведення процедури рекласифікації заборгованостей
Звіт за видами і структурою заборгованості Звіт за видами і структурою заборгованості
Звіт за розрахунком з контрагентами Звіт за розрахунком з контрагентами
Хід процесу звірки заборгованості з контрагентами Хід процесу звірки заборгованості з контрагентами

Важливою областю управління для засобів масової інформації є взаємовідносіні з контрагентами, управління продажами. Звичайно, на першому місці знаходяться взаємини з рекламодавцями. Але для багатьох ЗМІ на них список не обмежується: важливі і взаємовідносини з місцевими власниками ліцензій на мовлення, від яких залежать власні показники проникнення і рентабельність бізнесу.

Управляти продажами, а не враховувати їх

Ефективна організація взаємин можлива тільки завдяки налагодженим бізнес-процесам усередині компанії і з її контрагентами.

«ABM Finance» дозволяє описати і автоматизувати правила взаємин співробітників вашої організації з клієнтами, підрядниками і всередині самої компанії. Які терміни є для кожної процедури, які документи повинні бути надані на вході і які отримані на виході, що робити в разі відхилень ... Тепер за це відповідати буде програма, по налаштованим правилами вона буде ставити завдання і контролювати їх виконання.

Злагоджена робота всіх служб для задоволення рекламодавця

Ви описуєте кращі практики продажів, закріплюючи їх у вигляді бізнес-процесів: як працювати з новим клієнтом, як виконувати замовлення клієнта, як контролювати оплати, як заміряти просування угод з клієнтами, як управляти пошуком нових ліцензіарів, як управляти лійкою продажів. Ці бізнес-процеси автоматизуються за допомогою «ABM Finance».

У такому випадку ви можете бути впевнені, що продавці будуть виконувати дії запропонованим чином, в належний термін. Інформація про відхилення відразу ж може надходити для контролю керівнику.

Бізнес-процеси стосуються не лише продавців. Вони пронизують всю компанію: прийнятий замовлення відразу по процесу відправляється в інші служби, звідти передається у виробництво і т.д. Кожен може відстежити стан замовлень, угод та проектів, не тільки у фінансовому вираженні, але й на рівні дій: хто, що і коли зробив, і який зробив внесок у загальний результат.

Комплексна інформація про покупців

Інтеграція системи управління продажами з фінансовим контуром дозволяє без додаткових зусиль отримувати всю фінансову інформацію:

 • Розрахунок дебіторської заборгованості і контроль при відвантаженнях,
 • Розрахунок зарплати співробітників продажів з урахуванням їх результатів по відвантаженнях, оплатах, стану заборгованості.

Прямо в робоче місце продавців та інших працівників можна включати всю необхідну фінансову інформацію, яка може бути створена в «ABM Finance» або в інших системах і завантажена в єдину управлінську базу.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про дану методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.