close button

Холдинг і керуюча компанія

Ситуація

Як побудувати ефективну керуючу компанію в ролі Корпоративного Центру? Як оптимізувати холдинг?

Коли бізнес наших замовників стає великим, і управління ним поодинці стає неефективним, необхідно створювати багаторівневі компанії — холдинги, управління якими слід передавати керуючим компаніям.

Як взагалі правильно побудувати керуючу компанію? Як розподілити відповідальність за функції і результати між керуючою компанією і бізнес-одиницями, які показники повинні бути у керівників?

Керуючій компаніі необхідно оперативно отримувати зведену фінансову і просто бізнес-звітність по холдингу для управління всіма активами бізнесу.

А як оцінити ефективність різних бізнес-одиниць і контролювати успіхи за реалізації ними своєї стратегії, щоб в бізнес-портфелі були успішні компанії, а не просто «бізнеси»?

Як не допустити виведення активів та інших недружніх дій.

Результати співпраці

  • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
  • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
  • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
  • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
  • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
  • Оперативна і достовірна план-фактний управлінська звітність за фінансовим і нефінансовим результатами.
  • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.

Думка клієнта

Каже Зайденварг А.В., фінансовий директор Coalco Development Ltd. (глобальні інвестиції та девелопмент в США, Європі, Росії): «Складність проекту полягала не тільки у великій кількості компаній, що входять до складу Холдингу (більше 180 юридичних осіб), але і в різних методиках обліку (РСБЗ, МСФЗ, GAAP, Швейцарські стандарти фінансової звітності та ін) ...При цьому, була налаштована трансляція даних в управлінську облікову систему на базі «ABM Finance» з різних джерел: 1С, SUN, Excel... Досягнуто:

  • Створена єдина повна база даних, з налагодженою трансляцією даних з усіх існуючих облікових систем підприємств Групи;
  • У режимі реального часу доступні необхідні, узгоджені з Замовником, управлінські звіти з щоденним оновленням даних, згідно проведених операцій;
  • Гнучка перенастроювання системи. Проектна команда Замовника вміє самостійно створювати нові формати звітності та підтримувати роботу системи»

Подивіться, як «ABM Finance» дозволяє автоматизувати і вирішити важливі завдання для холдингів і керуючих компаній

Консолідація та внутрішній контроль

Приклад налаштування трансляції бухгалтерського документа в план рахунків МСФЗ Приклад налаштування трансляції бухгалтерського документа в план рахунків МСФЗ
Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Формування проводок за декількома стандартами обліку Формування проводок за декількома стандартами обліку

Важливо мати можливість об'єднати дуже різнорідні показники бізнесів в єдину фінансову картину. Для цього необхідно мати єдину управлінську політику і технологію консолідації даних.

Консолідація даних для керуючої компанії різними методами

«ABM Finance» дозволить вам об'єднати інформацію з різних бізнесів у єдиній управлінській базі. З його допомогою можна отримати управлінську звітність по корпоративним або міжнародним стандартам. Якщо дочірні бізнеси досить великі, то в них самих можна встановити «ABM Finance». Це дозволить співробітникам і керівництву бізнесів ефективно управляти своїми операціями.

Якщо ж бізнеси не настільки великі, то можна настроїти регулярне вивантаження даних з їх облікових систем в єдину корпоративну систему на базі «ABM Finance».

Консолідувати дані можна як на рівні окремих проводок / документів, так і на рівні зведених оборотів. Потужні та гнучкі можливості трансляції даних дозволяють швидко перетворювати одержувані дані в єдиний формат для звітності та аналізу.

Єдина управлінська база для холдингу

В залежності від вимог до оперативності та аналітичності звітності в керуючій компанії, застосовуються різні варіанти перенесення даних «знизу» в єдину центральну базу: або за кожним документом окремо (максимальна деталізація), або з попередніми агрегуванням даних (наприклад, щомісячно, зведені обороти за вказаними аналітиками).

Звітність в керуючої компанії холдингу може містити укрупнені зведені фінансові дані, вже зведені за єдиною методикою для всіх бізнесів, або детальні звіти по операційній діяльності різних бізнесів, з особливостями кожної дочірньої організації. У будь-якому випадку необхідно розробити єдину управлінську облікову політику та методику, а також правила трансформації від первинних даних або укрупнених оборотів в єдину звітність. Їх можна настроїти в «ABM Finance» і автоматизувати складні завдання складання єдиної зведеної звітності.

Внутрішній аудит і контроль

У холдингу може існувати контрольно-ревізійне управління (КРУ), що виконує функції внутрішнього контролю. Йому важливо працювати в тісному зв'язку з бухгалтерами, юристами та керівниками операційних підрозділів. Для цього співробітникам КРУ можна налаштувати спеціальні форми звітності, прозоро показують господарські операції. А з іншого боку, для контролю ризиків потрібно налаштувати бізнес-процеси таким чином, щоб рішення, за якими можливі корпоративні та інші види ризиків не могли бути прийняті без узгодження / повідомлення контролерів.

Завдяки розвиненій системі розмежування прав доступу робота в «ABM Finance» можлива в єдиній базі даних для всього холдингу.

Стандартизація бізнес-процесів

Одне з найважливіших завдань управляючої компанії – забезпечити однаково високу ефективність роботи дочірніх компаній незалежно від їх територіального розташування, корпоративної культури та інших факторів. Поставлене завдання покликані вирішити регламенти та положення, що закріплюють стандарти холдингу.

На основі документів керуючої компанії в системі «ABM Finance» автоматизуються процеси роботи дочірніх компаній. «ABM Finance» підтримує будь-який рівень деталізації бізнес-процесів: від роботи холдингу в цілому до дії конкретного співробітника. Для кожного з бізнес-процесів встановлюються критерії ефективності. Працюючи в автоматизованих бізнес-процесах, дочірні компанії виконують загальнокорпоративні стандарти на 100%, так як працювати інакше вони просто не зможуть.

Управління фінансами групи

Звіт з фінансово-економічного аналізу коефіцієнтів Звіт з фінансово-економічного аналізу коефіцієнтів
Планування надходжень і погашень кредитів Планування надходжень і погашень кредитів
Управлінський облік про рух грошових коштів Управлінський облік про рух грошових коштів

Керуюча компанія – внутрішній банк для групи

Керуюча компанія найчастіше виконує роль внутрішнього розрахунково-касового центру, і навіть внутрішнього банку для групи компаній. У разі наявності залишків на рахунках одного бізнесу можна їх передати в користування іншим, на певних умовах. Іноді це відбувається на платних умовах.
Корпоративний центр бере на себе кредити, і розподіляє їх усередині бізнес-одиниць. Він управляє середньозваженою вартістю капіталу (WACC). Також потрібно управляти заставами групи – оптимізувати кредитоспроможність і стійкість всієї групи.

Використавши кредитні можливості, компанії виходять на ринок фінансових інструментів: векселі, облігації.

Фінансовому директору групи важливо отримувати оперативний баланс ліквідності і оборотних коштів холдингу.

Звичайно, за допомогою «ABM Finance» можна вирішити і завдання управління грошовими рахунками в дочірніх і залежних підприємствах (ДЗП), філіях та інших афілійованих структурах. Можна сформувати правила розподілу і перерозподілу грошових коштів між юрособами та рахунками з метою оптимального управління ліквідністю групи.

Керуюча компанія: звітність по окремим бізнесам і комплексна картина

У разі активних внутрішніх операцій (intercompany) необхідно правильно виключати внутрішньогрупові обороти, щоб отримувати коректну інформацію по заборгованості. Тут починають застосовуватися міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ.

Для всіх цих завдань потрібно мати чіткий контроль фінансового стану кожного бізнесу по окремості і всієї групи в цілому. І не просто володіти інформацією, але і мати можливість прийняття швидких і правильних рішень. Для них потрібна інформація.

«ABM Finance» дозволяє зібрати на рівні керуючої компанії всі дані про фінансово-господарської діяльності та автоматизувати збір даних і формування усього пакету управлінської звітності, як в цілях менеджменту компанії, так і в цілях зовнішніх одержувачів (банки, інвестори).

Контроль реалізації стратегії

Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків
Діаграма представлення KPI Діаграма представлення KPI

Від підсумкового показника до факторів

Для управління бізнес-портфелем і відстеження стратегії необхідно мати єдині критерії визначення ефективності бізнесів, наприклад, рентабельність на вкладений капітал (ROIC) або економічно додана вартість (EVA). При цьому загальний на верхньому рівні показник буде декомпозіровано на специфічні показники в кожному бізнесі, по аналогії з деревом ROI (формула Дюпона). «ABM Finance» дозволяє описати цільову воронку – логічну і математичну схему деталізації підсумкового показника до рівня випереджальних показників для підрозділів і окремих співробітників. Сенс полягає в тому, що підсумковий показник розраховується раз на місяць або рідше. А контролювати його досягнення можна і потрібно щодня за допомогою випереджальних показників – показників діяльності кожного співробітника чи підрозділу, які можна просто зібрати та розрахувати за підсумками дня або тижня.

Контроль нефінансових показників

Якщо керуюча компанія управляє не тільки на рівні інвестицій, а «глибше», то вона повинна мати можливість контролювати реалізацію стратегії кожної бізнес-одиницею, контролюючи її показники в галузі фінансів, клієнтів, інфраструктури та персоналу. У підсумку вибудовується вертикаль управління, коли керівник бачить всі етапи формування підсумкового результату буквально до щоденних показників ефективності роботи лінійних співробітників. А адже саме з їхньої діяльності і складається підсумковий результат.

Зручні засоби контролю

Для контролю показників в «ABM Finance» розроблений спеціальний модуль – «ABM Finance: Корпоративний контролінг». Він дозволяє настроїти для кожного користувача свій набір індикаторів, які будуть виведені на його робочий стіл. Де б не перебував керівник і співробітник, вони завжди можуть отримати в режимі онлайн значення ключових показників.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності/span>
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Кожному користувачеві – своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі – чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про дану методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів – 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.