close button

Дистрибуція та оптова торгівля

Ситуація

Дистриб'юторський бізнес сьогодні перебуває під потужним тиском. З одного боку на оптовика тисне виробник (знижуй ціни, збільшуй обсяги, сплачуй вчасно), а з іншого боку підвищені вимоги пред'являє підсилюється роздріб (знижуй ціни, роби гнучкий графік поставки, збільшуй відстрочку). Розвиток компанії в таких умовах «між молотом і ковадлом» вимагає отримувати більш швидку, більш достовірну та більш повну інформацію.

Особлива увага приділяється рентабельності бренду (контракту з вендором) і рентабельності марки в загальній структурі портфеля. Причому в момент відвантаження можуть бути відомі не всі дані, що впливають на собівартість SKU, наприклад, рібейти.

Трейдери біржовим товаром начебто не перебувають під пресом роздробу і виробника. Але на них сильно позначається волатильність ринку, і вкрай невисока маржа на операції.

Висока динаміка бізнесу при невисокій маржі створюють ситуацію, що прибуток може з'їсти будь невірне рішення. Потрібна увага до всіх деталей бізнесу. Необхідний новий рівень якості різнопланової управлінської інформації.

У багатьох компаній відчуємо недолік ліквідності, пов'язаний сростом числа філій і підрозділів. Небезпека зарватися і почати фінансувати інвестиційну діяльність з оборотного капіталу.

Регіональна експансія та проблеми з цим пов'язані: формування оперативної управлінської інформації по всіх підрозділах компанії, аж до конкретного магазину, в оперативному режимі.

Результати співпраці

  • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
  • Звітність щодо ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
  • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
  • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
  • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
  • Оперативна і достовірна план-фактниа управлінська звітність за фінансовими і нефінансовими результатами.
  • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.

Думка клієнта

Заявляє Фінансовий директор «Група «Транзит-ДВ», Жданова Т.А.: «…Система дозволяє збирати і отримувати необхідні дані, аналізувати їх у необхідних розрізах і надавати їх у вигляді настроєних звітів. Звичайно, побажання до системи завжди ростуть із зростанням надаваних нею можливостей, але на даний момент ми вважаємо, що отримали те, що планували. Наприклад, запущена процедура закриття періоду, яка автоматично розраховує курсові різниці, розподіляє непрямі витрати за заданими правилами і т.д. Відразу після проведення цієї процедури можна отримати баланс, ОПУ і ЗРГК як по окремих підприємствах холдингу, так і консолідовані. Також вирішено завдання одержання даних про прибутковість конкретних підрозділів з ​​урахуванням відносяться безпосередньо до них витрат. Завдяки проекту ми вже вийшли на новий рівень управління компанією - бюджетне планування. Ми можемо не тільки бачити результат своєї роботи, але і прогнозувати його, шляхом щомісячних коригувань річного бюджету, причому з кожним місяцем відхилень стає все менше».

Управління оборотним капіталом

Автоматичне формування реєстру платежів Автоматичне формування реєстру платежів
Бюджет за балансовим листом Бюджет за балансовим листом
Хід процесу затвердження заявок на виплати Хід процесу затвердження заявок на виплати
Звіт за видами і структурою заборгованості Звіт за видами і структурою заборгованості
Приклад заявки на виплату грошових коштів Приклад заявки на виплату грошових коштів

Управління оборотним капіталом для дистрибутора або трейдера - це серце, ядро ​​фінансової системи всієї компанії. Тут потрібна налагоджена технологія і автоматизована система управління.

Платіжний календар

Потрібно грамотно скласти графік платежів постачальникам, по можливості наситивши компанію безкоштовними грошовими коштами за рахунок товарного кредиту.

Філії та напрямки подають заявки на фінансування власних витрат - потрібно враховувати планові залишки грошових коштів, і складати платіжний календар з урахуванням пріоритетів.

Робота з банками вимагає постійної оптимізації кредитного портфеля. Якщо компанія активно кредитується, то потрібно також управління заставами, для максимізації кредитоспроможності компанії.

При торгівлі з відстроченням платежу важливо дуже чітко управляти строком і поверненням дебіторської заборгованості, а також величиною знижок, в залежності від відстрочки. Детальніше...

Моделювання великих угод

Окремі великі угоди можуть містити нестандартні умови, і потрібно розрахувати ефективність таких угод, з урахуванням середнього терміну обороту товарних запасів, дебіторської заборгованості, і врахувати середню вартість грошей для компанії (WACC).

«ABM Finance» дозволяє побудувати комплексну систему управління оборотними коштами: планування → управлінський облік → контроль і аналіз, і автоматизувати всі завдання управління робочим капіталом. Баланс оборотних коштів можна отримувати хоч щодня.

Інтеграція управлінського обліку з первинним і бухгалтерським

Самі вихідні дані для управлінського обліку формування собівартості можуть повністю надходити автоматично з первинних систем, або вводитися безпосередньо в «ABM Finance». Зручно, що методи розрахунку управлінської собівартості можуть як збігатися з бухгалтерськими правилами, або відрізнятися від них в будь-якого ступеня. Так само і масив вихідних даних: він може бути взятий для управлінських розрахунків з бухгалтерського обліку, або існувати незалежно.

Рентабельність брендів і філій

Аналіз маржинального доходу по продуктах Аналіз маржинального доходу по продуктах
Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків
Бюджет доходів і витрат Бюджет доходів і витрат
Проформа для планування натуральних і вартісних показників Проформа для планування натуральних і вартісних показників
Структура доходів і витрат по продукту Структура доходів і витрат по продукту

Динамічна середу вимагає постійного аналізу рентабельності асортименту і співпраці з різними брендами (вендорами). Управління асортиментом починається з планування.

Товарне планування

Для задач фінансового управління можна вести планування продажів в розрізі брендів (товарних груп). Якщо товарних позицій досить багато (понад кілька сотень), то можна організувати планування в умовних одиницях, а не в SKU. Для планування в розрізі SKU потрібно організувати взаємодію з системою оперативного обліку для оцінки поточних фактичних залишків.

Якщо в компанії кількість активної номенклатури до декількох сотень штук, то завдання товарного планування можна організувати безпосередньо в «ABM Finance». Повинна бути розроблена методика планування товарного запасу, що враховує всі фактори бізнесу. У системі можна не просто спланувати продаж, закупівля і залишки, а й побачити в зв'язку з цим потреба у транспортних потужностях, складських та торгових площах, необхідних для обробки планової потреби.

Важливо, що дані з товарного планування можуть автоматично формувати вартісні бюджети. Зміни в планах продажів або залишків автоматично змінюють графіки руху грошових коштів і план по прибутку.

Розрахунок прямих і рознесення накладних витрат

Не менш важливим завданням є коректний облік і віднесення непрямих витрат (транспортні, складські послуги, оренда торгових точок, митниця і доставка) на продуктові лінійки.

Потрібно враховувати і аналізувати виручку і витрати в розрізі філій, напрямків та регіонів торгівлі.

Для великих угод аналіз ефективності повинен йти в розрізі конкретних контрактів, з коректним віднесенням на них усіх витрат, включаючи вартість грошей (WACC).

При невиконанні планів продажів потрібно знайти оптимальні способи стимулювання збуту, щоб збільшити підсумкову виручку або маржу, залежно від поставленої мети.

«ABM Finance» дає можливість автоматизувати повноцінну систему бюджетування та управлінського обліку, що дозволяє контролювати рентабельність всіх господарських операцій.

План-фактний аналіз прибутковості

«ABM Finance» дозволяє провести повний план-фактний аналіз прибутковості різних брендів, філій та напрямків і отранжіровани їх. Для аналізу причин відхилень можна розшифрувати звітність аж до первинного документа.

Але в достатку документів складно виділити справжні причини. Для цього будь управлінський звіт в розрізі статей витрат або доходів можна розгорнути по філіях (ЦФЗ, підрозділам, регіонам і пр.) і проводити детальний аналіз.

Економічна модель бізнесу

Якщо за допомогою бюджетування, орієнтованого на результат, складена економічна модель бізнесу, то можна виділити справжні вузькі місця в управлінні слабким філією і виправити їх. Тому «ABM Finance» використовується і як система для управління поточною діяльністю філій, і як система управління фінансами і ефективністю бізнесу.

Продажі та сервіс

АВС-аналіз клієнтів АВС-аналіз клієнтів
Аналіз за динамікою і структурою бюджету продажів Аналіз за динамікою і структурою бюджету продажів
Матриця «Лояльність-прибутковість» Матриця «Лояльність-прибутковість»
Приклад щоденної роботи менеджера з продажу Приклад щоденної роботи менеджера з продажу

Дистрибутори розвивають відносини зі своїми реселлерами. Це досить точкова робота. Для цього потрібно володіти всією інформацією про відносини з ними: довідкова інформація, дані про замовлення і відвантаження, фінансова історія, наявність претензій і пр.

У міру свого розвитку дистриб'ютори можуть виходити на роздрібний ринок: відкривати сервісні станції, розвивати послуги з обслуговування, ремонту і сервісу. Це вимагає нових функціональних можливостей.

Управляти продажами, а не враховувати їх

Важливо, щоб в системі управління взаємовідносинами з клієнтами було реалізовано саме управління продажами, а не записна книжка про даних контрагентів (що частіше зустрічається, на жаль).

Ви описуєте кращі практики продажів, закріплюючи їх у вигляді бізнес-процесів: як працювати з новим клієнтом, як виконувати замовлення клієнта, як контролювати оплати, як заміряти просування угод з клієнтами, як управляти лійкою продажів. Ці бізнес-процеси автоматизуються за допомогою «ABM Finance».

У такому випадку ви можете бути впевнені, що співробітники будуть виконувати дії запропонованим чином, в належний термін. Інформація про відхилення відразу ж може надходити для контролю керівнику. До речі, за цією ж логікою можна автоматизувати роботу менеджерів по роботі з вендорами, для добрих взаємовідносин з постачальниками продукції.

Злагоджена робота всіх служб для задоволення покупця

Бізнес-процеси стосуються не лише продавців. Вони пронизують всю компанію: прийнятий замовлення відразу по процесу відправляється в інші служби, звідти передається у виробництво і т.д. Кожен може відстежити стан замовлень, угод та проектів, не тільки у фінансовому вираженні, але й на рівні дій: хто, що і коли зробив, і який зробив внесок у загальний результат.

Комплексна інформація про покупців

Інтеграція системи управління продажами з фінансовим контуром дозволяє без додаткових зусиль отримувати всю фінансову інформацію:

  • Розрахунок дебіторської заборгованості і контроль при відвантаженнях,
  • Розрахунок зарплати співробітників продажів з урахуванням їх результатів по відвантаженнях, оплатах, стану заборгованості,

Прямо в робоче місце продавців та інших працівників можна включати всю необхідну фінансову інформацію, яка може бути створена в «ABM Finance» або в інших системах і завантажена в єдину управлінську базу.

Синхронізація бізнес-процесів організацій

Якщо йти далі, то можна синхронізувати ваші корпоративні бізнес-процеси з процесами ваших контрагентів, автоматизувати рух інформації між вашими інформаційними системами. Механізм workflow, побудований за сервісно-орієнтованої архітектури, дозволяє виконати таку інтеграцію в мінімальні терміни.

Контроль виконання вимог до сервісу

Налаштувавши автоматичні правила обробки звернень, ви можете бути впевнені в правильній послідовності виконання завдань і чіткому дотриманні термінів. Інформація про відхилення відразу транслюється наверх. Виконавська дисципліна в компанії зростає.

Ви також можете контролювати які завгодно внутрішні параметри: термін виконання замовлень, швидкість розгляду претензій та ін Для цього в рамках бізнес-процесів в «ABM Finance» автоматично здійснюється фіксація потрібних подій, і вам залишається тільки отримати заданий звіт! Збирається загальна статистика; інформація про найбільш значних відхиленнях може негайно повідомлятися відповідальним керівникам. Детальніше...

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФЗ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про даноу методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність по МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.