close button

Девелопмент і будівництво

Ситуація

Сьогодні з ринку пішли компанії зі скаженими грошима і нереальними планами. Ринок уже не росте як на дріжджах, і приходить час розважливих. У той же час країни СНД відстають від світових показників забезпеченістю нерухомістю та інфраструктурою, тому попит на ринку є.

Відбувається посилення конкуренції як з боку глобальних і федеральних гравців, так і з боку місцевих.

Держава підвищує вимоги для учасників державних тендерів, вони перестали бути гарантовано ласим шматком.

Банки дуже обережно працюють з будівельниками і девелоперами. Інвестори вимагають високої прозорості і ефективності.

Бізнес EPC-компаній (engineering, procurement, construction) і будівельних фірм в області складних інфраструктурних об'єктів дуже складний: кожен проект масштабний і унікальний, і в ньому містяться свої особливі ризики. Якщо не керувати ними - то дуже просто збанкрутувати.

Важливо впровадити передову практику управління, в першу чергу, проектами, фінансами і взаєминами з клієнтами, щоб впевнено почувати в конкурентній боротьбі.

Все це призводить до зростання вимог до рівня корпоративного управління. У чому полягає корпоративне управління для будівельників і девелоперів? Потрібно мати прозору картину фінансів та ефективне «виробництво». Тобто потрібно мати ефективну систему управління проектами та фінансами.

Результати співпраці

 • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
 • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
 • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
 • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
 • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
 • Оперативна і достовірна план-фактний управлінська звітність по фінансовим і нефінансовим результатами.
 • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.
 • Налагоджена система управління проектами - основною діяльністю компаній цієї галузі.

Думка клієнта

Говорить генеральний директор ЗАТ «Мосфундаментстрой-6» Нестеренко Віктор Іванович: «У листопаді 2009 р. ЗАТ «Мосфундаментсрой-6» прийняв рішення про впровадження системи управління підприємством... Була обрана компанія «ABM Finance» і програмний продукт «ABM Finance»... Були реалізовані функціональні області: «Організаційне проектування», «Бюджетне планування», «Управлінський облік і звітність», «Платіжний календар», «Управління строками проектів», «Електронний документообіг».

Основними результатами стали:

 • розробка нової організаційної структури, спрямованої на централізацію функцій і збільшення контролю діяльності підприємства;
 • розробка методології і автоматизації системи бюджетного планування і управлінського обліку і звітності;
 • автоматизація процесу підписання актів виконаних робіт КС-2, КС-3;
 • опис і автоматизація процесу узгодження і затвердження заявок на оплату, автоматизації;
 • опис і автоматизація процесів управління термінами проектів, визначення вартості проектів за елементами витрат та видами робіт;
 • автоматизація бізнес-процесів електронного документообігу (реєстрація вхідних \ вихідних документів; узгодження корпоративних документів, проведення внутрішніх тендерів та ін.).

Реалізація проекту у такі стислі терміни стала можливою за рахунок активної участі в проекті фахівців ЗАТ «Мосфундаментстрой-6» та проектного досвіду консультантів компанії «ABM Finance».

Хочу подякувати проектну команду «ABM Finance» і ЗАТ «Мосфундаментстрой-6» за успішне досягнення результату в проекті. Ми плануємо подальшу співпрацю з компанією «ABM Finance».

Подивіться, як «ABM Finance» дозволяє вирішити важливі завдання для будівельних і девелоперських компаній

Кошториси і контроль рентабельності

Звіт за структурою видатків проектів Звіт за структурою видатків проектів
Звіт про рух грошових коштів за інвестиційними проектами Звіт про рух грошових коштів за інвестиційними проектами
Планування розцінок і нормативів Планування розцінок і нормативів
Планування собівартості проекту в розрізі завдань Планування собівартості проекту в розрізі завдань
План-фактний контроль за видатками проектів План-фактний контроль за видатками проектів
План-фактні відхилення за календарними планами План-фактні відхилення за календарними планами

Від точності складання кошторису залежить наполовину успішність проекту. Друга половина успіху - це управління термінами і ризиками будівництва.

Ви можете складати кошториси об'єктів, спираючись на ресурсні плани: матеріальні ресурси, машини і механізми, трудовитрати, субпідряд і інші витрати. Їх можна вводити прямо в «ABM Finance», або завантажувати з кошторисних програм. Кошториси можна складати «статичними», або в прив'язці до календарного плану робіт, розбитому по етапах / задачам.

Моделювання та вибір проектів

Важливо правильно вибрати з безлічі варіантів ті деякі проекти, які реально принесуть гроші компанії. Багато девелоперів щотижня обраховують проекти, але до реалізації будуть прийняті тільки одиниці.

На першому етапі важливо ретельно розрахувати всі майбутні доходи-витрати і фінансові потоки за проектом. Девелопмент і будівництво об'єкта тривають року, тому кожен проект - це серйозна інвестиція, якій треба управляти. Для девелоперів актуально мати систему управління інвестиційною діяльністю. У програмі можна налаштувати типові шаблони для попередніх розрахунків, що полегшить вибір оптимальних об'єктів і скоротить трудовитрати аналітиків, фінансистів і кошторисників.

Управління кошторисами, починаючи з попередніх оцінок проекту

«ABM Finance» дозволяє повністю інтегрувати систему управління проектами та систему управління фінансами. Зазвичай проект починається з фінансового моделювання основних параметрів. Прямо з самого початку цю діяльність можна автоматизувати в «ABM Finance». У разі прийняття рішення про старт проекту, складається календарний графік робіт. Для робіт вказуються ресурси, їх вартість і необхідну кількість. Також може формуватися графік визнання доходів за проектом.

Вартість ресурсів автоматично потрапляє в систему бюджетування компанії, складаючи бюджет прямих (виробничих) витрат. Це називається об'ємно-календарне планування з отриманням результатів в натуральному і грошовому виразі.

Бібліотека шаблонів, нормативів і проектних ризиків

Якщо компанія виконує функції підрядника, вона може виконати ціноутворення на запропонований контракт, використовуючи свою бібліотеку розцінок і вже накопичену історію кошторисів. За допомогою бізнес-процесів зручно налаштувати процес підготовки, погодження та видачі кошторисів клієнтам: щоб контролювати конкурсні терміни, врахувати всі побажання сторін і включити аналіз усіх ризиків.

Перед тим, як організація підпишеться виконувати той чи інший проект (замовлення), необхідно ретельно проаналізувати всі прямі витрати на нього. Зручно сформувати шаблони типових проектів (замовлень) з сформованими актуальними нормативами витрат на них. Так, важко зробити шаблони на унікальні проекти; але ж кожен унікальний проект найчастіше складається з декількох типових етапів, типового обладнання, типових робіт по його проектуванню і монтажу й т.д. Тому якщо комерційна або кошторисна служба будуть набирати проекти з таких «цеглинок», то їх робота значно спроститься, а точність кошторисів - підвищиться. Надалі може відбуватися деталізація планів і кошторисів проекту. У «ABM Finance» можна вести нормативи операцій для етапів, робіт, устаткування та інших ресурсів, можна вести типові шаблони проектів І так разів наявність нормативної кошторису дозволить зрозуміти обгрунтованість конкретної індивідуальної кошторису, тому як інший бази для порівняння часто просто немає.

Інформація по плановим даними зазвичай вводиться безпосередньо в «ABM Finance», або завантажуватися автоматично з кошторисних програм. Можна використовувати кошторисні, нормативні, внутрішньокорпоративні і які завгодно інші розцінки на одиницю ресурсу або готового продукту.

Так само ретельно планується дохідна частина проекту.

Інтеграція з оперативним обліком

Фактичні дані для контролю рентабельності можуть надходити в «ABM Finance» з оперативного і бухгалтерського обліку (наприклад, з накладних, актів КС-2, КС-3), а там, де це необхідно, їх можна доповнювати в управлінському контурі управлінськими даними . Наприклад, внутрішній відділ технагляду може випускати внутрішні акти, що фіксують обсяг виконаних і прийнятих робіт, у фізичному обсязі. Таким чином, дані між бухгалтерським обліком і управлінським можуть розрізнятися, особливо в частині обсягів (сум) і строків визнання доходів і витрат. Також в групах можуть існувати внутрішні акти про виконання обсягів між структурними підрозділами або юрособами, і особливі внутрішні (трансфертні) ціни.

Звітність в «ABM Finance» дозволяє відразу виявити план-фактний відхилення і зрозуміти їх причину.

Процесний підхід та нормування для контролю неперевищення кошторисів

Щоб уникнути відхилень, потрібно поставити в компанії процесний підхід і на етапі укладання договорів та вимоги-списання матеріалів та інших ресурсів. У такому разі на цьому етапі в «ABM Finance» відбувається автоматичне лімітування по замовленим вами позиціях, програма звіряє кошторис загальну і раніше вибраний обсяг, і не дозволяє укласти договір купівлі (підряду) або взяти ресурсів більше, ніж це зазначено в кошторисі.

Контроль можна вести в грошовому і / або натуральному вираженні. Звичайно, відхилення можуть бути, для цього в процес настроюється гілка додаткового узгодження, де рішення буде приймати повноважне особа.

Терміни будівництва

Динаміка витрат по проекту Динаміка витрат по проекту
План-фактні відхилення за календарними планами План-фактні відхилення за календарними планами
Формування календарного плану робіт і графік план-фактних відхилень Формування календарного плану робіт і графік план-фактних відхилень
Хід процесу планування проектної діяльності Хід процесу планування проектної діяльності

Важливим фактором успіху будівельного об'єкта є здача чітко в строк. За рахунок прострочення будівельник несе додаткові витрати на даний об'єкт, платить додаткові%% по кредиту, а може також розраховувати на штрафні санкції до нього з боку замовника.

Управління всім життєвим циклом проектів

Щоб цього уникнути, необхідно управляти строками проектів по циклу: планування → оперативний контроль → коректування строків. У компанії повинні бути формалізовані процеси планування, контролю і коректування планів. Важливо, щоб наявні в системі терміни були не відірвані від реальності (вводилися туди з запізненням, без зв'язку з первинними документами), а спиралися на конкретні господарські операції.

Планування в «ABM Finance» може проводитися у фінансовому вираженні, або в натуральному.

Зв'язок графіка робіт з бюджетами видатків і оплат

Зручно, що коли за проектом починаються зрушення термінів, то зміна старту задач автоматично відіб'ється на фінансових бюджетах компанії. З іншого боку, можна оптимізувати завдання виконання проекту, маючи фіксований фінансовий план.

Можна здійснювати ресурсне планування. Тоді в «ABM Finance» вводиться календарний план проекту (етап / завдання, фізичний обсяг робіт, його розподіл по періодах, та графік пред'явлення доходів). У результаті «ABM Finance» стає єдиною комплексною системою управління проектами та фінансами всього бізнесу.

Комплексна картина відхилень

Важливо організувати своєчасність поставки сировини і матеріалів для будівництва об'єкта і виконання термінів здачі об'єктів Замовнику, організувати взаємозв'язок між підрозділами. А для цього потрібно інтегрувати оперативну планову та фактичну інформацію про стан будівництва з фінансовим контуром, що можна зробити в «ABM Finance».

Керівник завжди може отримати актуальну інформацію про статус проекту, і при бажанні деталізувати його аж до первинних документів.

Документообіг і бізнес-процеси

Завдання процесу щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції Завдання процесу щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції
Картка документа в електронному архіві Картка документа в електронному архіві
Звіт про виконання договору з постачальником Звіт про виконання договору з постачальником
Хід процесу укладання договору з постачальником Хід процесу укладання договору з постачальником

Початково-дозвільна документація, проектна документація, виконавча і технічна документація, кошториси та договори, акти і листування ... Обсяг документації по кожному об'єкту може вимірюватися тоннами.

Паперові документи замінюються на електронні

Щоб мати повний порядок з документами, мінімізувати ризики втрати документів при роботі і перевірках, і скоротити трудовитрати, проектні організації впроваджують електронний документообіг.

В електронному архіві документ не втрачені, і при розмежуванні доступу не потрапить до небажаних читачам.

Особливістю реалізації документообігу в «ABM Finance» є підхід не від документа, а від процесу. Звичайно, і документ може бути поміщений в центр управління в системі. Але документи виникають не самі по собі, а як факт фіксації настання тієї чи іншої події всередині бізнес-процесу. Тому правильно налагодити управління процесами в компанії, зв'язавши їх з документообігом. У системі можна формувати реєстр договорів, угод та специфікацій до них.

Підхід «від процесу», а не «від документа»

Крім централізованого зберігання документів забезпечується весь цикл роботи з документами. Важливо, що на підставі введених формалізованих даних в тих же документах можна автоматизувати бізнес-процеси. Наприклад, бізнес-процес контролю виконання договору на підставі його умов та специфікації стартує автоматично після укладення договору. А в разі розміщення в архіві актів стартує завдання в службу технічного нагляду перевірити виконану роботу, а в службу бухгалтерії йде задача обліку та звірки з контрагентом і т.д. Установлюється персональна відповідальність за конкретний документ і дію з ним.

Злагоджена робота всіх служб на єдиний результат

Для великих компаній дуже цінно, що вся діяльність співробітників зв'язується на єдиний результат, і інформація автоматично передається з відділу маркетингу в плановий / кошторисний відділи, звідти в наступні і т.д. Для цього в «ABM Finance» підтримує процесний підхід і розроблено потужний механізм бізнес-процесів.

На виході ви отримуєте повний пакет документів для управління проектом: план-графік виконання робіт, графік потреби в матеріалах, сировині графік руху грошових коштів, капіталізація витрат і формування витрат і доходів, звіт по NPV, IRR і будь-які інші управлінські звіти.

Для тривалих проектів «ABM Finance» дозволяє запускати автоматичні бізнес-процеси регулярного перегляду графіків та кошторисів.

Залучення в процеси співробітників з віддалених майданчиків та підрядників

Для великих компаній актуальною тенденцією є залучення в єдину систему власних підрядних організацій, незалежно від того, де фізично вони знаходяться. Також корисним є перенесення системи на будівельні об'єкти: залучення в систему будівельних майданчиків, складів та інших місць - де власне і відбувається споживання ресурсів і де потрібно здійснювати контроль. Оперативний контроль над потоками ресурсів зводить можливість зловживань та надлишкового споживання матеріалів і трудовитрат до мінімуму.

«ABM Finance» дозволяє налаштувати потрібний вам порядок обробки документів, а головне - потрібний порядок виконання робіт в організації.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про даної методології.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.