close button

Агробізнес

Ситуація

Сучасні агропідприємства - це вже не застарілі колгоспи з ручною працею. На багатьох підприємствах використовується сама передова технологія виробництва, племінне стадо, якісний посівний матеріал.

Разом з цим менталітет багатьох працівників в галузі залишається на колишньому рівні. І навіть низькі витрати на персонал сьогодні вже не забезпечують лідерства по витратах. Тільки високотехнологічне агровиробництво може бути сьогодні конкурентоспроможним. Тому змінювати треба не тільки технологію виробництва, але і технологію управління агробізнесом.

Ряд компаній створює вертикально інтегровані холдинги: від виробництва добрив / кормів до виробництва кінцевої продукції для роздрібного споживача. Але чи ефективні всі бізнес-одиниці в такому холдингу? Скільки коштує отримана таким чином стабільність бізнесу, окупається вона?

Результати співпраці

  • Підвищення ефективності діяльності. Це управління результативністю та економічністю діяльності.
  • Звітність по ефективності: менеджерів, підрозділів, проектів, бізнес-одиниць, підприємств і холдингів.
  • Формалізована за допомогою конкретних показників стратегія діяльності та доведена до кожного співробітника.
  • Злагоджена взаємопов'язана система оплати праці по всіх рівнях управління: топ-менеджмент, менеджери середньої ланки, лінійні менеджери та рядові співробітники. Вона побудована на базі ключових показників ефективності, деталізованих і доведених до кожного співробітника.
  • Економічно обгрунтована система преміювання: доходи співробітників тим вище, чим вище їх внесок в єдиний інтегральний результат організації. Економічна модель системи оплати зі ставками і формулами розрахунку премій. Ув'язка витрат на ФОП з результатами бізнесу
  • Оперативна і достовірна план-фактний управлінська звітність по фінансовим і нефінансовим результатами.
  • Налагоджені бізнес-процеси, що дозволяють персоналу злагоджено працювати і досягати поставлених цілей.

Думка клієнта

Каже про проект Є.Ю. Латишева, генеральний директор агрохолдингу «ТРІО»:«Сьогодні час змін... До кризи у багатьох була ейфорія від надлишку деяких ресурсів і надутий (як мильна бульбашка) економічних відносин. Сьогодні ж час сильних, і в цей час справжні ділові зв'язки стають ще міцнішими. Криза - це час ефективних... Вже зараз, коли проект вводиться в промислову експлуатацію, ми бачимо якісне поліпшення роботи наших співробітників, з'явилося нове бачення системи контролю, нові ідеї і нові можливості».

Розрив між натуральними і економічними показниками

Діаграма представлення KPI Діаграма представлення KPI
Зв'язок виробничих і натуральних показників Зв'язок виробничих і натуральних показників

>Багато співробітників в сільському господарстві традиційно не мислять економічними категоріями. А адже важливо не просто виходити на роботу, і навіть не просто дотриматися технологічні нормативи витрат кормів і препаратів, але і заробити при цьому прибуток!

Інтегрувати виробничі процеси з економічною оцінкою

Кожен натуральний показник повинен відразу «забарвлюватися» в вартісну забарвлення. Для цього необхідно інтегрувати систему оперативного управління з системою управління фінансами. При цьому важливо розуміти зв'язок з первинними натуральними показниками з підсумковими економічними. Наприклад, як зміниться прибуток підприємства при збільшенні маси сухої речовини в раціоні молочних корів і підвищенні жирності молока?

Управління результатом за допомогою цільової воронки

У «ABM Finance» налаштовується цільова воронка (target funnel) - методика формування підсумкового фінансового результату на підставі поведінкових показників лінійних співробітників, що збираються в щоденному режимі. І керувати треба майбутніми результатами: якщо сьогодні у тебе є відставання в випереджальних показниках (наприклад, прирости м'яса), то в майбутньому не чекай хороших підсумкових фінансових результатів (наприклад, прибутку).

За допомогою факторної моделі можна оцінювати наслідки тих чи інших змін у технології утримання і якості кормів, зв'язуючи воєдино технологічні процеси, витрати на них і підсумкову віддачу у вигляді доходів і прибутку. Щоб всі співробітники краще розуміли зв'язок натуральних і економічних показників, використовується принцип тотального контролю.

Ключові показники, зрозумілі виконавцям

«ABM Finance» дозволяє розробити спеціальні автоматизовані місця для кожної групи посад, куди виводити їх ключові показники з результатами за сьогодні, вчора, тиждень або місяць. Наприклад, ветеринар бачить наскільки він виконує норматив щодо профілактики хвороби корів і який зараз%% хворих в стаді, а технолог бачить графік приросту м'яса і в цьому сенсі формування майбутнього доходу фабрики.

Собівартість. Контроль і підвищення конверсії

Звіт про структуру собівартості Звіт про структуру собівартості
Планування натуральних показників через систему нормативів Планування натуральних показників через систему нормативів
Структура доходів і витрат по продукту Структура доходів і витрат по продукту

Для будь-якої галузі сільського господарства використовується поняття конверсії - перетворення витрат в кінцевий продукт (корму в забійне м'ясо, сухої речовини в кормі в надої молока і т.д.). У структурі витрат до 50% і більше можуть займати витрати на корм. Важливо поставити управлінський облік і контролювати формування собівартості.

Контроль конверсії

Потрібно контролювати витрату корму і приріст готового продукту. «ABM Finance» дозволяє розробити технологічні карти, і налаштувати бізнес-процеси контролю. Наприклад, для курячого бізнесу - контролювати прирости живої м'яса і коефіцієнт схоронності під час вирощування бройлерів. А для рослинництва потрібно управляти, як витрати на обробку і добриво земель перетворюються в врожайність.

Співробітникам автоматично будуть надходити завдання виміряти і ввести контрольні показники, на підставі яких можна буде приймати управлінські рішення.

Лімітування видатків

Для сучасних компаній актуальною тенденцією є залучення в єдину систему власних віддалених цехів, ферм і підприємств, незалежно від того, де фізично вони знаходяться. Також корисним є включення в систему працівників з місць виникнення інформації і витрат, прямо з робочих місць в цехах і на майданчиках, де власне і відбувається споживання ресурсів і де потрібно здійснювати контроль. Оперативний контроль над потоками ресурсів зводить можливість зловживань і надмірного споживання кормів, ветпрепаратів і трудовитрат до мінімуму. Але можна налагодити не просто контроль, а заборонно-дозвільну систему, коли видача та списання ресурсів (наприклад, корми), здійснюються за нормативами або планам і не більше. У цьому випадку можливість нецільового використання практично виключається. Її можна налагодити, тільки маючи наскрізний процесний підхід: нормування → планування → лімітування → видача та списання ресурсів. На кожному етапі можна автоматизувати дії співробітників за допомогою «ABM Finance».

Організація обліку на місцях

Сам первинний облік можна організувати на підставі обраної типової конфігурації 1С, або налаштувати його «ABM Finance». У цьому сенсі неважливо - в якій конфігурації буде організований первинний облік (в «ABM Finance» є всі засоби для його ведення та інтеграції) - керівник все одно отримає достовірний звіт, зручний для прийняття рішень.

Існує можливість розробити спеціальні автоматизовані місця для кожної групи посад, куди виводити їх ключові показники з результатами за сьогодні, вчора, тиждень або місяць. Наприклад, технолог бачить графік приросту м'яса і дотримання нормативу по годівлі стада.

Висока невизначеність планів

Аналіз відхилень за сценаріями Аналіз відхилень за сценаріями
Приклад налаштування ковзаючого сценарію Приклад налаштування ковзаючого сценарію
Хід процесу бюджетного планування з можливістю вибору сценаріїв Хід процесу бюджетного планування з можливістю вибору сценаріїв

Неможливо точно передбачити врожайність в наступаючому році, ціни на зерно або готову продукцію. Здається, навіщо ж тоді планувати? Якщо ваш бізнес - це гра в казино, то планувати марно.

Цикл планування - на кілька років

Для сільського господарства характерний більш далекий горизонт планування - на весь цикл сівозміни або життя стада. З урахуванням цього підвищується потреба в багатосценарному плануванні, коли компанія диверсифікує свої ризики.

Багатосценарній розвиток

Тому в «ABM Finance» реалізована можливість багатосценарні планування. Причому планування не просто за різними сценаріями, але і на підставі різних методик (від досягнутого, або цільовим методом та ін) і на підставі різних ввідних даних (наприклад, різні ціни на зерно або добрива).

В умовах сильно волатильного ринку як ніколи потрібно мати повну картину фінансів бізнесу перед очима і розуміти її. Для цього «ABM Finance» дозволяє побачити повну картину по всьому бізнесу.

Ще одним з методів зниження ризиків є диверсифікація: сьогодні багато агропідприємства для розподілу ризиків стали багатопрофільними холдингами.

Управлінська звітність

Процес підготовки звітності Процес підготовки звітності
Управлінський баланс Управлінський баланс
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методом Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

Керівників підрозділів, проектів, ЦФЗ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ABM Finance» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ABM Finance розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про даної методології .

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ABM Finance» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ABM Finance» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт.Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Сучасним трендом є підготовка управлінської звітності за стандартами МСФЗ (або GAAP), або наближеним до них. «ABM Finance» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних.«ABM Finance» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування)..

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.